Studiegids

nl en

Beeldende kunst & Fotografie Nieuwste Tijd dlt

Vak
2010-2011

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

De beeldende kunst van de nieuwste tijd kent een grote variatie. Om daar wegwijs in te worden behandelen wij aan de hand van thema’s verschillende aspecten van de moderne kunst en van onderzoek op dit gebied. Expressie, verbeelding, het sublieme, realisme, abstractie, maatschappijkritiek en vormonderzoek lopen als rode draden door de kunst vanaf 1800 tot heden. Actuele onderwerpen zoals fotografie, nieuwe media en de mondiale kunstwereld maken uiteraard ook deel uit van dit blok. Afhankelijk van het thema zal de vorm, het medium, de inhoud of de functie van kunstwerken centraal staan. Ook de vraag naar hoe we te werk gaan bij het interpreteren van kunstwerken speelt een rol in deze collegereeks. De klassieke indeling in stromingen, zoals in de overzichtwerken van de kunstgeschiedenis, verliezen we zeker niet uit het oog, maar een thematische aanpak laat beter de verbanden zien.

Leerdoelen

De student krijgt inzicht in belangrijke vraagstukken uit het onderzoeksveld van de moderne en hedendaagse kunst, leert de belangrijkste objecten uit de kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd herkennen en dateren en kan deze plaatsen binnen de stijlhistorische ontwikkelingen én de historische en culturele contexten waarin deze objecten functioneren. Daarnaast is het van belang een kritische instelling ten aanzien van kunsthistorische literatuur te verwerven.

Rooster

BA1 rooster voltijd en deeltijd

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Blackboard

Ja

Actuele informatie, rooster, zelftoetsen, etc

Literatuur

  • Reader; verkrijgbaar bij het Studiepunt in Lipsius.

  • F.S. Kleiner, Chr.J. Mamiya (red.), Gardner-s Art through the Ages, Belmont Californië, Singapore, Toronto, Londen enz. (Thomson/Wadsworth Learning, 13de International Student Edition

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Helen Westgeest

Opmerkingen