Studiegids

nl en

Themacursus IIIb: Geschiedenis van de fotografie dlt

Vak
2010-2011

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

In deze Themacursus voor zowel deeltijdstudenten als voltijdstudenten staan de geschiedenis en de theorie van de fotografie centraal. Belangrijke thema’s zijn de discussie over de oorsprong en uitvinding van de fotografie, de tegenstelling tussen documentaire fotografie en kunstfotografie, geschiedschrijving over fotografie, de vergelijking tussen fotografie en andere media (zoals schilderkunst en film) en ‘hybride’ vormen van fotografie in de hedendaagse kunst. Een van de actuele vragen is of digitale fotografie een nieuw medium is.

Leerdoelen

Het hoorcollege beoogt studenten kennis te geven over de geschiedenis van en theorieën over het medium fotografie. De reeks reikt studenten methoden aan om fotografie te analyseren en zelfstandig in te zetten bij het bestuderen van dit medium in kunst en visuele cultuur. Bovendien leren studenten te reflecteren op de maatschappelijke en culturele betekenis van fotografie als contemporain medium in de visuele kunsten.

Rooster

BA2 rooster voltijd

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Blackboard

Ja

Actuele informatie, rooster, collegemateriaal, etc

Literatuur

  • Reader; verkrijgbaar bij het Studiepunt in Lipsius.

  • Graham Clarke, The Photograph, Oxford (Oxford University Press) 1997

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Tineke de Ruiter of Helen Westgeest

Opmerkingen