Studiegids

nl en

Inleiding Westerse Kunstgeschiedenis en Klassieken

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Reguliere toelatingseisen voor het volgen van een universitaire studie.

Beschrijving

De cursus geeft een eerste, intensieve kennismaking met de verschillende aspecten van de kunstgeschiedenis en de belangrijkste begrippen die daarbij worden gebruikt. In de hoorcolleges worden diverse perioden behandeld. Als invalshoek is gekozen voor de verschillende wijzen waarop in het Westen telkens wordt teruggegrepen op de kunstvormen uit de klassieke Oudheid.

Leerdoelen

De studenten maken kennis met het vak kunstgeschiedenis. Zij leren een aantal belangrijke kunstenaars en kunstwerken te plaatsen in de geschiedenis van de westerse kunst. Tevens worden zij bekend gemaakt met een aantal fundamentele vragen die binnen de kunstgeschiedenis gesteld worden.

Rooster

Collegerooster 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Blackboard

Het Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens en mededelingen.

Literatuur

Fred S. Kleiner (red.). Gardner’s Art through the Ages. A Global History, Belmont Californië, Singapore, Londen e.a.: Thomson / Wadsworth Learning 2005.
ISBN 13: 978-0-495-09307-7

Aanmelden

Reguliere studenten: aanmelden via uSis.
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Coördinator Dr. E. Grasman

Opmerkingen n.v.t.