Studiegids

nl en

Het Duitse barokdrama (BA)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beheersing van het Duits op niveau C1

Beschrijving

Het Duitse barokdrama is in de geschiedenis van de germanistiek lange tijd een ondergeschoven kind geweest. Pas in de laatste decennia heeft het drama van de Barok de wetenschappelijke belangstelling gekregen die het verdiende, soms op basis van literaire kwaliteit, vooral echter vanwege zijn cultuurhistorische betekenis. Aan die toegenomen belangstelling is niet in de laatste plaats het werk van Walter Benjamin debet. In zijn ‘Ursprung des deutschen Trauerspiels’ heeft hij de Duitse barokliteratuur een blijvend monument bezorgd. Voeg daarbij het niet onbelangrijke feit dat ten tijde van de barok de literaire beïnvloeding in Europa van west (zuid) naar oost verliep, d.w.z. van de Nederlanden naar Duitsland, en de ingrediënten voor een interessant werkcollege zijn gegeven. In dit college bestuderen wij het Duitse barokdrama, in het bijzonder de tragedie, tegen de achtergrond van Walter Benjamins ‘Barokboek’ en met een speciale interesse voor de Nederlandse-Duitse literaire contacten.
In het college over het Duitse barokdrama bestuderen wij enkele drama-teksten tegen de achtergrond van Walter Benjamins ‘Ursprung des deutschen Trauerspiels im Zeitalter des Barock’. Deze tekst wordt gelezen en in de hoorcolleges behandeld. In de werkcolleges bespreken studenten interpretaties van enkele van de bekendste drama’s. Wij maken gebruik van de Benjamin-tekst en van bestaande tekstuitgaven van de drama’s.

Leerdoelen

  • De student heeft kennis van Walter Benjamins werk ‘Ursprung des deutschen Trauerspiels’ en kan deze tekst in verband brengen met enkele barokdrama’s. Voorts kan hij commentaar/kritiek formuleren op de opvattingen van Benjamin, vanuit een concrete studie van de theaterstukken.

  • De student is in staat om een moeilijke theoretisch-filosofische tekst te lezen, te begrijpen en erover een mening te formuleren.

  • De student heeft kennis van de Nederlands-Duitse literaire verhoudingen ten tijde van de barok.

  • De student heeft kennis van (delen van) belangrijke theoretische, poëticale geschriften uit de tijd van de barok aan Nederlandse en Duitse zijde ( Opitz, Heinsius).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Presentie en actieve participatie; presentatie in college; werkstuk

Literatuur

  • Walter Benjamin, Der Ursprung des deutschen Trauerspiel im Zeitalter des Barock.

Enkele nader op te geven Drama-teksten
Nader op te geven secundaire literatuur;

Nader op te geven gedeelten uit Martin Opitz, Das Buch von der deutschen Poeterey

Blackboard

Aanmelden

Via uSis.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte-onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Dr. J.G.A.M. Jacobs