Studiegids

nl en

De Duitse taal: verdieping I

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Deze cursus zorgt samen met zijn voortzetting in het 2e Semester voor een verdieping van de in het eerste studiejaar verworven basiskennis. De driedeling in theorie, praktijk en tutorial blijft daarbij bestaan. Het zwaartepunt ligt op de toepassing van taal (vertaling en mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid). Opduikende vragen over concrete aspecten zoals bijvoorbeeld uitspraak, grammatica of tekststructuur worden al naargelang plenair of in het tutorial besproken.

Leerdoelen

Het taalvermogen van de studenten ligt algemeen op niveau B2/C1 (lezen: C1/C2) van het Europese Referentiekader.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve participatie, zelfstandig werken met Lexigram en ander oefenmateriaal, samenstellen van een portfolio dat een bepaalde criteria moet voldoen.
Tentamens (met cijfer) schriftelijk (70%), mondeling (30%)

Blackboard

Blackboard: Informatie, opdrachten, Portfolio

Literatuur

  • Ten Cate, Abraham P./Lodder, Hans G./Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb. Bussum.

  • Forst, Gabriele (2004): Thematisch woordenschat van het Duits. Almere.

Nachschlagwerke (jeweils neueste Aufl.):

  • Duden: Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim u.a.

Aanmelden

via uSis

Contact

PD dr. J.M. Meier

Opmerkingen

Het college kan louter afsluiten wie in alle onderdelen tenminste een voldoende heeft gehaald en alle geëiste opdrachten op tijd heeft ingediend.