Studiegids

nl en

Taalcontacten

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voor andere deelnemers dan BA-studenten Duitse taal en cultuur geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken

Beschrijving

Door de veelzijdige taalcontacten in Europa ontstaan tal van problemen en kansen. Taalcontact heeft direct invloed op het talige gedrag van mensen. Vooral in het kader van het Europese samenwerkingsproces en ook in de context van de zogenoemde globalisering wordt de invloed van taalcontacten steeds zichtbaarder. Maar natuurlijk bestond er in de geschiedenis van Europa nooit zoiets als eentaligheid.

De uitwerkingen van taalcontact zijn terug te vinden op alle taalniveaus: vooral binnen het veld van lexicon en semantiek zijn directe overnames zichtbaar, maar ook binnen de syntaxis, de fonetiek, prosodie en morfologie. Verantwoordelijk voor de mate van overname is de intensiteit van het contact. Steeds als talen op elkaar stoten, oefenen ze invloed uit op niet alleen de taalsystemen, maar ook op verbale en non-verbale discourspatronen.

Het college wil niet alleen een inventarisatie van gegevens en een reflectie van methodes bieden, maar ook de mogelijkheid om ervaring op te doen in de werkwijze van actuele onderzoekmethodes.

Leerdoelen

Overzicht over de centrale theoretische, methodische en terminologische aspecten van het onderzoeksveld taalcontacten.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondeling presentatie en schriftelijk werkstuk.

Literatuur

  • Claudia Maria Riehl (2004): Sprachkontaktforschung. Eine Einführung. (Narr Studienbücher). Tübingen.

Aanmelden

via uSis

Contact

PD dr. J.M. Meier