Studiegids

nl en

Duitstalige literatuur in context (1815-1945)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college worden sleutelwerken uit de Duitse literatuur behandeld die vanaf begin 19de eeuw verschenen en die later steeds weer worden gezien als sleutelwerken. Het begin in de vroege 19de eeuw illustreert de discussie over de periodisering van het modernisme ten opzichte van het hoog-modernisme begin 20ste eeuw. Belangrijke auteurs zoals Bertold Brecht, Alfred Döblin, Franz Kafka, Thomas Mann en Robert Musil hebben het twintigste-eeuwse modernisme vormgegeven in romans en verhalen die wereldwijd bekendheid genieten. De student maakt kennis met belangrijke literaire werken uit dit taalgebied en leert deze te analyseren in het licht van de begrippen moderniteit en postmoderniteit.

In het tweede semester wordt de periode 1815-1945 behandeld: Vormärz, Reichsgründung, Keizerrijk, Eerste Wereldoorlog, Republiek van Weimar, Tweede W.O.
Uitgangspunt bij dit college is een geïntegreerde aanpak van Duitse geschiedenis (culturele en sociale geschiedenis), Landeskunde (de actuele politiek en sociale structuur van het Duitse taalgebied) en literatuurgeschiedenis. Het gaat hierbij niet om het aanbrengen van feitenkennis uit handboeken, maar om het plaatsen van teksten in hun context. Zelfstudie van de student wordt verwacht bij het bestuderen van een tweetal handboeken (Beutin en Müller) waarvan de lectuur in het college begeleid wordt en waarop tijdens de zittingen bij het behandelen van specifieke problemen teruggegrepen kan worden.
Daarnaast komt een rijk geschakeerd aantal teksten ter sprake, gekozen op grond van hun functionaliteit in communicatief opzicht en zonder beperkingen t.a.v. Textsorten: triviale literatuur is evenzeer vertegenwoordigd als b.v. hoorspelen, interviews, tv-spelen en wat dies meer zij. Actieve bijdragen van de student worden, naast eventuele responsie, verwacht in de vorm van spreekbeurten.

Leerdoelen

Studenten trainen in het vermogen teksten in hun context te plaatsen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Mondeling tentamen van 15 minuten aan het eind van het semester.

Blackboard

Literatuur

  • Beutin,W. u.a., Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: Metzler. Nieuwste druk

  • Müller, H., Deutsche Geschichte in Schlaglichtern. Mannheim/Wien/Zürich

Aanmelden

via uSis

Contact

Dr. J.W. Onderdelinden