Studiegids

nl en

Master Class: Modernidad en América Latina

Vak
2010-2011

Admission requirements

Ingeschreven staan aan een Master-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Description

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de fascinaties en frustraties die Latijns-Amerikanen hebben met het verschijnsel moderniteit. Vooral de elites hebben in de loop van de tijd tal van moderniseringsprojecten uitgevoerd met als doel diverse politieke, culturele en economische innovaties afkomstig uit Europa en de Verenigde Staten in Latijns-Amerika na te bootsen, met vaak teleurstellende resultaten. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop de gewone Latijns-Amerikaanse bevolking omgaat met de moderniteit die vanuit buiten de regio op hun afkomt: terwijl sommige elementen daarvan worden direct verworpen, anderen aspecten van die moderniteit worden omgevormd tot bruikbare instrumenten ten dienste van hun eigen sociale en culturele behoeften.

Course objectives

Lange termijn historische processen leren bestuderen op basis van een specifieke invalshoek (moderniteit). Het leren omgaan met de vele contradicties en paradoxen die het moderniseringsproces in Latijns-Amerika laat zien waarbij het bereiken van onbedoelde resultaten regelmatig de toon aanvoert.

Timetable

Collegerooster (master, 2e semester)

Method of Instruction

Hoorcolleges en referaten.

Assessment method

Werkstuk en referaat.

Blackboard

Via Blackboard wordt alle noodzakelijke informatie bekend gemaakt (programma, rooster, mededelingen, etc.). Ook wordt melding gemaakt van interessante activiteiten (zoals lezingen, exposities, etc.) die gerelateerd zijn aan de thema’s die tijdens de cursus aan bod komen.

Reading list

  • Jorge Larraín (2000) Modernity and Identity in Latin America. Cambridge: Polity Press. ISBN: 0-7456-2624-6.

  • Extra artikelen (die worden via Blackboard nader bekend gemaakt).

Registration

Exchange and Study Abroad students, please see the Study in Leiden website for information on how to apply

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact information

Prof. P. Silva, phone: +31 (0)71 5275496.

Remarks

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten die beschikken over een goede beheersing van de Spaanse taal.