Studiegids

nl en

Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De periode 1800-1840, vaak bestempeld met de naam “de Romantiek” omvat een aantal revoluties – in de ideeëngeschiedenis, de wereld van gevoelens, een culturele revolutie in het algemeen. Nog steeds leven we in het post-Romantische tijdperk: we buigen ons over de relatie tussen mens en natuur, en die tussen het individu en de maatschappij. Lord Byron wandelde in Londen rond om zijn beer uit te laten, en vond de dood als verzetstrijder in het Griekse leger. Shelley ontving bezoek gekleed in enkel een jas, de zakken gevuld met de noten en rozijnen die hij graag at, maar ook hij was politiek actief in het promoten van de Ierse eigen identiteit, en beschreef zichzelf als een “filantroop, democraat en atheïst”. Deze periode is verenigd door zulke paradoxen, en de aanwezigheid van vele grote namen. Vergelijk en contrasteer eens de vrome Jane Austen, “oude vrijster”, die haar vak als romanschrijfster probeerde te verhullen onder een mantel van de meer vrouwelijk geachte kunst van het brieven schrijven, met Mary Wollstonecraft Shelley, dochter van radicale ouders en zelf een ongetrouwde moeder, die op negentienjarige leeftijd een van de grote mythes op papier zette: Frankenstein. Zoals voorgaande cursussen, zal deze cursus verscheidene genres en stromingen omvatten (ballade, ode, het lyrische gedicht, de terugkeer van het sonnet, historische romans, tijdschriften/dagboeken en autobiografie). De typische literaire belangen in deze periode zijn geschiedenis en esthetica.

De Victoriaanse periode, die in veel opzichten aansluit op de Romantiek, wordt gekenmerkt door een groot aantal tegenstellingen, die zich ook manifesteren in de literatuur. Tegenover een diep religieus gevoel, dat enerzijds vorm vindt in een sober evangelisme en anderzijds in een verlangen om terug te keren tot de katholieke wortels van het Anglicanisme, ontwikkelt zich ook een toenemende twijfel, bijvoorbeeld bij dichters als Alfred Tennyson en Matthew Arnold. Sociaal bewogen auteurs als Emily Brontë, Charles Dickens en Robert Browning stellen zich elk op hun eigen wijze teweer tegen het materialisme en de voortschrijdende industrialisering en nemen het op voor het gevoelsleven, de verbeelding, en de ontwikkeling van het individu. Onder andere Rossetti en de Pre-raphaeliten beweging worden gefascineerd door de schoonheid van het triviale detail, waarin Gerard Manley Hopkins de verscheidenheid van God’s schepping herkent. In toenemende mate wordt de kernvraag: “hoe te leven” in een tijd van steeds snellere ontwikkelingen op sociaal, economisch, wetenschappelijk en geestelijk terrein. In romans als George Eliot’s Middlemarch wordt dit thema op panoramische schaal uitgemeten. Tussen de dood van Koningin Victoria en het begin van de Eerste Wereldoorlog worden enerzijds de oude wonden gelikt, en dienen zich anderzijds weer nieuwe thema’s aan, zoals de eisen die de jongere generatie en de bezitloze klasse stellen aan de nieuwe eeuw. Dit komt onder andere tot uitdrukking bij auteurs als Joseph Conrad en William Butler Yeats.

Leerdoelen

Voortbouwend op de al opgedane ervaring van literaire teksten, zal deze cursus studenten leren omgaan met het begrip en de analyse van teksten, alsmede inzicht bijbrengen in de culturele issues en debatten van deze periode, en hun relevantie voor de huidige tijd. Studenten zal worden gevraagd hun kritisch-analytische vaardigheden in te zetten in de discussies in de werkgroepen, in het maken van een tentamen, en in het schrijven van een eindessay.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Toetsing

 • Essay(s) (50%):
  Twee essays van 1200 woorden (elk 25%); of, een langer essay (waarin minstens twee teksten op de syllabus met elkaar worden vergeleken) van 2500 woorden (50%).
  De deadline voor beide essays is de woensdag na de laatste werkgroep (week 14).

 • Schriftelijk tentamen (50%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

 • Norton Anthology of English Literature, Vol.II, gen.ed. M.H. Abrams (8th edn, 2006); referred to as Norton in the reading schedule. You could also use Volume D (The Romantic Period) and Volume E (The Victorian Age) and Volume F (The Twentieth Century and After) of the 8th Edition of the Norton Anthology, as they are easier to carry.

 • Jane Austen, Persuasion (Penguin Classics).

 • Mary Shelley, Frankenstein (Oxford World Classics (but not the version edited by Marilyn Butler) or Penguin Classics).

 • Emily Brontë, Wuthering Heights (Oxford World Classics).

 • Charles Dickens, David Copperfield (Penguin Classics)

 • George Eliot, Silas Marner (Penguin Classics).

 • Oscar Wilde, Complete Short Fiction (Penguin Classics).

 • Bram Stoker, Dracula (Oxford World Classics).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen

WEEK 1: Jane Austen Persuasion.
WEEK 2: John Keats, the five Odes, ‘To Autumn’, ‘The Eve of Saint Agnes’, ‘Bright Star’, ‘When I Have Fears’, ‘La Belle Dame Sans Merci’; excerpts from letters (all in NORTON).
WEEK 3: Mary Shelley, Frankenstein.
WEEK 4: Lord Byron, all the excerpts from Don Juan (in NORTON).
WEEK 5: Emily Brontë, Wuthering Heights.
WEEK 6: Alfred Tennyson, all the excerpts from In Memoriam (in NORTON).
WEEK 7: Charles Dickens, David Copperfield.
WEEK 8: Charles Dickens, David Copperfield.
WEEK 9: George Eliot, Silas Marner.
WEEK 10: Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (in NORTON).
WEEK 11: Oscar Wilde, ‘The Happy Prince’, ‘The Selfish Giant’, ‘The Birthday of the Infanta’, ‘The Fisherman and His Soul’, ‘The Portrait of Mr. W.H.’, ‘Lord Arthur Savile’s Crime’, ‘The Canterville Ghost’ in Complete Short Fiction.
WEEK 12: Bram Stoker, Dracula.
WEEK 13: Thomas Hardy, all the poems in NORTON.