Studiegids

nl en

Universalien und Rarissima: Deutsch in der Sprachtypologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Ten minste twee jaar bachelor Duits. Studenten van andere opleidingen zijn welkom als zij colleges in het Duits kunnen volgen en een taalkundige basiskennis meebrengen.

Beschrijving

Unsere Herkunft bestimmt, was wir normal finden. Das gilt für vieles, aber auch für Sprache. Wer mit dem Deutschen oder einer verwandten germanischen Sprache aufwächst, erwartet, dass Sprachen bestimmte Eigenschaften haben: Artikel zum Beispiel, oder ein Perfekt, das mit “haben” gebildet wird. In der Sprachwissenschaft ist es wichtig, solche – oft unbewussten – Vorurteile zu hinterfragen. Wir üblich sind Artikel eigentlich in den Sprachen der Welt? Was gibt es für andere Strategien, das Perfekt auszudrücken? Welche Eigenschaften kommen in vielen Sprachen vor, im Deutschen jedoch nicht? Ist das Deutsche – typologisch gesehen – eine ‘exotische’ Sprache? Diese und ähnliche Fragen werden in diesem Seminar behandelt.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken de studenten over:

 • een grondige kennis van en inzicht in de grammatica van het Duits vanuit taaltypologisch perspectief

 • elementaire kennis van fonologische, morfologische en syntactische eigenschappen van niet-Germaanse talen

 • de vaardigheid om mondeling en schriftelijk op een wetenschappelijk verantwoorde manier verslag te doen van taalobservaties en van gelezen vakliteratuur. Dit wordt onder bewijs gesteld door middel van een mondelinge presentatie en twee schriftelijk werkstukken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Actieve deelname werkcolleges

 • Mondelinge presentatie

 • Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie (''abstract'', 1000 woorden)

 • Werkstuk (4500 woorden)

Weging

 • Actieve deelname werkcolleges: 5%

 • Mondelinge presentatie: 25%

 • Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie (''abstract'', 1000 woorden): 20%

 • Werkstuk (4500 woorden): 50%
  Het werkstuk moet voldoende zijn, dus minstens een 5,5.

Herkansing

Het werkstuk kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Er wordt feedback op alle toetsonderdelen gegeven. Voor het werkstuk is ook een bespreking van het resultaat mogelijk.

Literatuurlijst

Literatuur wordt tijdens het college ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

Opmerkingen

Geen.