Studiegids

nl en

Godsdienst van het Oude Israël en de Levant

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit college is open voor alle geïnteresseerde studenten zowel van de BA Oude Nabije Oosten-studies als ook van andere opleidingen. Kennis van Bijbels Hebreeuws is niet vereist.

Beschrijving

Wat weten wij over de religie(s) van het antieke Israel—en de andere staten er omheen? Vanaf wanneer was er sprake van monotheïsme—het geloof dat er maar één god bestaat? Hoeveel tempels waren er in het antieke Israël en wat weten wij over hoe godsdienst daarin werkte? In dit vak krijgen studenten een overzicht over de religies en godsdienstgeschiedenis van de staten in de regio van de oostkust van de Middellandse Zee (het gebied van het tegenwoordige Israel, Palestina, Libanon en Jordanië).

Leerdoelen

Kennis en inzicht:

  • Algemene kennis van de religie en religiegeschiedenis van het antieke Israel en de Levant

  • Algemene kennis van de archeologie / materiële cultuur van de antieke Levant voor zover relevant voor de religiegeschiedenis

Vaardigheden:

  • Studenten kunnen materiële cultuur classificeren in de religiegeschiedenis van de antieke Levant.

  • Studenten zijn in staat om hun eigen inzichten over de religiegeschiedenis van de antieke Levant en Israel uit te drukken met referentie naar bronnen (literaire en materiële cultuur).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de onderstaande deeltoetsen en weging:
Boekrecensie van 500 woorden: 20%
Boekrecensie van 500 woorden: 20%
Boekrecensie van 500 woorden: 20%
Boekrecensie van 500 woorden: 20%
Boekrecensie van 500 woorden: 20%

Het vak is met success afgerond als het resultaat een voldoende is (dwz een 5,5 of hoger) met als aanvullende voorwaarde dat iedere boekrecensie minimaal met een 5,5 dient te worden afgesloten.

Herkansing

Alle boekrecensies kunnen één keer worden herkanst aan het einde van het semester.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

De studenten krijgen gedurende het semester feedback op hun boekrecensies. Bij vragen kunnen ze een afspraak maken voor een nadere bespreking.

Literatuurlijst

Een goede Nederlandse of Engelse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel / het Oude Testament is behulpzaam. Verdere literatuur (meestal in het Engels) wordt op Brightspace aangekondigd.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Studeren à la carte (zonder tentamen).

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Contractonderwijs (met (deel)tentamen(s) en toekenning van ECs).

Uitwisselingsstudenten met vragen over inschrijving, kunnen contact opnemen met het Humanities International Office.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent vermeld in de informatiekolom rechts.

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc, kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen

-