Studiegids

nl en

Westerse Beeldende Kunst en Architectuur van 1300 tot c. 1550: Renaissance

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen. Gelijk aan de toegangseisen voor de BA Kunstgeschiedenis.
Dit vak heeft het vak Westerse beeldende kunst en architectuur - 2000 deel I b (2022-2023) vervangen.

Beschrijving

Deze cursus vormt het tweede deel van het lintcollege Westerse Beeldende Kunst en Architectuur en valt onder de verantwoordelijkheid van Wouter Wagemakers MA. De cursus beslaat de periode van 1300 tot c. 1550. Tijdens de colleges wordt ook aandacht besteed aan de belangrijkste iconografische thema’s van de behandelde periode. In deze reeks maak je kennis met de architectuur en beeldende kunst van de renaissance, waarin naast zwaartepunten Italië en de Nederlanden ook aandacht wordt besteed aan traditioneel ondervertegenwoordigde regio’s in de canon van de kunst. Daarnaast is er aandacht voor de positie van minderheden in de kunst, zoals de representatie van Zwarte personen, vrouwen, en queer artists in de renaissance. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Leerdoelen

  • Studenten doen ervaring op in het kijken naar en het begrijpen van kunstwerken van 1300 tot c. 1550.

  • Studenten leren de belangrijkste kunstwerken die in deze periode tot stand kwamen kennen, en kunnen op basis van de opgedane stilistische kennis andere kunstwerken plaatsen en min of meer dateren.

  • Studenten verwerven inzicht in de functie van kunst en de relatie tot kunstwerken en opdrachtgevers, onder meer op basis van visuele analyse.

  • Studenten verwerven kennis en inzicht in de belangrijkste iconografische thema’s van de desbetreffende periodes.

  • Studenten verwerven kennis in de schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur van de periode van 1300 tot c. 1550, inclusief de politieke, religieuze en sociale context waarin deze tot stand kwamen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

*Hoorcolleges
*Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Tentamen met open vragen over de in de colleges behandelde stof en de literatuur.

Literatuurlijst

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van een reader met teksten die via BrightSpace beschikbaar zijn.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met Wouter Wagemakers MA (voor contactinformatie, zie rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

N/A