Studiegids

nl en

Westerse Beeldende Kunst en Architectuur tot 1300: Oudheid en Middeleeuwen

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen. Gelijk aan de toegangseisen voor de BA Kunstgeschiedenis.

Dit vak heeft het vak Westerse beeldende kunst en architectuur - 2000 deel I a (2022-2023) vervangen.

Beschrijving

Deze cursus vormt het eerste deel van het lintcollege Westerse Beeldende Kunst en Architectuur en valt onder de verantwoordelijkheid van dr. Elizabeth den Hartog. De cursus beslaat de periode van de Oudheid tot circa 1300. Tijdens de colleges wordt ook aandacht besteed aan de belangrijkste iconografische thema’s behorende tot de behandelde periode. In deze reeks maak je kennis met de architectuur en beeldende kunst van de Grieken en Romeinen, alsmede de vroegchristelijke, Byzantijnse en middeleeuwse architectuur, kunst en cultuur tot c. 1300. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Tot de tentamenstof behoort ook een verplichte eendaagse excursie naar de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem.

Leerdoelen

  • Studenten doen ervaring op in het kijken naar en het begrijpen van kunstwerken van de Oudheid tot circa 1300.

  • Studenten leren de belangrijkste kunstwerken die in deze periode tot stand kwamen kennen, en kunnen op basis van de opgedane stilistische kennis andere kunstwerken plaatsen en min of meer dateren.

  • Studenten verwerven inzicht in de functie van kunst en de relatie tot kunstwerken en opdrachtgevers, onder meer op basis van visuele analyse.

  • Studenten verwerven kennis en inzicht in de belangrijkste iconografische thema’s van de desbetreffende periodes.

  • Studenten verwerven kennis in de indeling van kerkgebouwen, de invloed van de liturgie en reliekencultus op de architectuur en kunst, en de kerkinrichting.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, zelfstandige literatuurstudie, excursie

Toetsing en weging

Tentamen met open vragen over de in de colleges behandelde stof, de literatuur en de excursie 100 %

Literatuurlijst

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van een reader.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Overige informatie die hierboven niet gevraagd is maar u wel graag kwijt wilt.