Studiegids

nl en

Séminaire: C’est quoi la question? Aspects linguistiques de l’interrogation en français

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is bedoeld voor tweede- en derdejaarsstudenten Franse taal en cultuur. Om deel te nemen moet minimaal 45 ec van de Propedeuse Franse taal en cultuur en Linguistique I: Introduction à la linguistique française en Linguistique III: Syntaxe du français of equivalente cursussen zijn behaald.
N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Studenten van andere opleidingen kunnen eventueel deelnemen mits zij in staat zijn een Franstalig college te volgen en Franse teksten te bestuderen en te begrijpen. Zij dienen voor eventuele deelname eerst contact op te nemen met de docent.

(Ce cours est en principe ouvert à des étudiants francophones qui ont suivi au moins 10 ECTS de linguistique. Merci de contacter le professeur pour l’admission..)

Beschrijving

Contrairement au néerlandais, le français connaît un grand nombre de structures permettant de poser des questions. Le mot interrogatif (ou le mot qu-) se trouve tantôt en début de la phrase et tantôt à la fin (Qu’est-ce que c’est ? et Où vas-tu? vs C’est quoi? et Tu vas où?) et parfois on ajoute des particules comme est-ce que ou tu en français canadien (Est-ce que tu es venu en voiture? et *T’es-tu venu en char?). Pendant ce cours, nous allons examiner les questions en français sous plusieurs angles:

 • Quels types de questions existe-t-il en français et quelles sont les différences linguistiques entre ces types de questions?

 • Comment les enfants francophones apprennent-ils à produire correctement les différents types de questions?

 • Quels problèmes est-ce que les apprenants (L2 ou L3) rencontrent quand ils apprennent à produire les questions en français?

 • Comment les aspects sociolinguistiques influencent-ils la forme de la question, ou, en d’autres mots, quel type de question faut-il utiliser dans quelle situation?

 • Quel est le rapport entre les questions et l’intonation?

 • Comment les questions sont-elles utilisées pour tromper l’interlocuteur (disinformation)?

Pour votre propre recherche, vous pouvez vous concentrer sur le ou les aspects qui vous intéressent le plus. À l’aide d’un corpus, vous adresserez des questions telles que : est-ce que les français mettent les mots interrogatifs de plus en plus souvent à la fin de la phrase ou comment les francophones canadiens utilisent-ils la particule tu?

Leerdoelen

Tijdens dit college leert de student

 • wat de belangrijkste eigenschappen zijn van vraagzinnen in verschillende registers en varieteiten van het Frans en hoe deze zich verhouden tot eigenschappen van vraagzinnen in het Nederlands

 • eenvoudige wetenschappelijke artikelen te lezen over vraagzinnen in (verschillende varieteiten van) het Frans

 • een eenvoudig corpusonderzoek uit te voeren

 • onderzoeksresultaten mondeling en schriftelijk te presenteren in helder en correct Frans

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Toetsing en weging

 • Participatie, groepsopdrachten en presentaties bij het verwerken van de stof (40%)

 • Presentatie op basis van een artikel (20%)

 • Werkstuk (40%)

*

Herkansing

 • Indien de eerste versie van het werkstuk op tijd is ingeleverd, bestaat de mogelijkheid om een onvoldoende beoordeeld werkstuk te herkansen (maximum cijfer voor het werkstuk bij herkansing: 6.0).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Voir BrightSpace

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

n.v.t.