Studiegids

nl en

Séminaire: L’animal en littérature de jeunesse française

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is bedoeld voor tweede- en derdejaarsstudenten Franse taal en cultuur.
Om deel te nemen moet minimaal 45 ec van de Propedeuse Franse taal en cultuur waaronder de vakken Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800) en Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours of equivalente vakken zijn behaald.
N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Studenten van andere opleidingen kunnen eventueel deelnemen mits zij in staat zijn een Franstalig college te volgen en Franse teksten te bestuderen en te begrijpen en de vakken Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800) en Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours behaald hebben, of vergelijkbare inleidende vakken over Franse letterkunde. Zij dienen voor eventuele deelname eerst contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Dans ce cours nous étudierons la thématique de l’animal dans la littérature de jeunesse francophone. Le point de départ de notre étude sera la fable et les contes de fées, qui nous permettront d’aborder la mise en scène d’animaux dans la littérature de jeunesse : pourquoi les animaux sont-ils tant présents dans les livres pour enfants ? Comment y sont-ils représentés ? Dans quels buts ? Nous pourrons alors nous demander à quel point la littérature de jeunesse francophone est héritière ou prisonnière de ces deux genres dès qu’il s’agit de représenter des animaux, tout en explorant d’autres possibilités. Chaque semaine, nous passerons en revue un type de représentation des animaux en littérature de jeunesse à partir d’exemples issus de la littérature de jeunesse et d’articles scientifiques que nous analyserons ensemble. Cette approche thématique et typologique nous permettra d’aborder la littérature de jeunesse française à travers les siècles selon un angle tout particulier.

Leerdoelen

À la suite de ce cours,

  • L’étudiant·e a acquis des connaissances générales sur la littérature de jeunesse française à travers les âges (à partir du thème de l’animal) et est capable de les utiliser dans le cadre d’une analyse de texte.

  • L’étudiant·e connait et sait utiliser des outils d’analyse de texte et des outils de recherches propres à la littérature de jeunesse, et est capable prendre en compte les problématiques spécifiques à ce domaine d’études.

  • L’étudiant·e est capable de sélectionner un matériau d’études de son choix qui présente un intérêt suffisant pour mener une analyse littéraire éclairée, dont il ou elle sait rendre compte à l’écrit ou à l’oral.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

  • algemene voorbereiding en participatie tijdens colleges (10%)

  • werkstuk over een Frans kinderboek naar keuze (50%)

  • mondelinge presentatie (40%)

Herkansing

Re-travail et amélioration de l'exercice écrit final.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

n.v.t.