Studiegids

nl en

Immunobiologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Sterk aanbevolen: cursus Moleculaire Microbiologie jaar 2.

Beschrijving

Het doel van de tweedejaarscursus Immunobiologie is het verdiepen van de kennis over de werking en evolutie van het immuunsysteem. De principes van aangeboren en adaptieve immuniteit worden behandeld in de context van ziekten, waaronder infectieziekten, ontstekingsziekten, autoimmuunziekten, allergieën en kanker. De cursus sluit nauw aan op lopend onderzoek binnen het onderzoekscluster Animal Sciences van het Instituut Biologie Leiden (IBL), waarbij gekweekte macrofagen en zebravisembryo’s gebruikt worden als model om signaalmechanismen te onderzoeken die een rol spelen bij de herkenning van micro-organismen of tumorcellen door het immuunsysteem, bij de afweer tegen intracellulaire pathogenen, en bij de modulatie van de immuunrespons door stresshormonen. De onderwerpen worden in hoorcolleges behandeld en in praktische experimenten nader toegelicht.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus kan de student: 

 • De verschillende celtypen van het aangeboren en adaptieve immuunsysteem en hun functies benoemen. 

 • Beschrijven welke afweermechanismen de cellen van het aangeboren immuunsysteem bezitten en welke strategieën pathogenen hebben om hieraan te ontsnappen. 

 • Voorbeelden geven van de patroonherkenningsreceptoren van het aangeboren immuunsysteem en hun functie uitleggen. 

 • Omschrijven welke signaalroutes bij immuunreacties betrokken zijn en uitleggen wat de rol is van alarmsignalen en cytokinen bij deze signaalprocessen. 

 • Beschrijven hoe receptordiversificatie van T- en B-cellen tot stand komt en uitleggen hoe selectie tegen zelf-reactieve cellen plaatsvindt. 

 • Uitleggen hoe intracellulaire of extracellulaire antigenen gepresenteerd worden aan T-cellen en welke rol verschillende typen T-cellen spelen bij de adaptieve immuunrespons. 

 • De verschillende typen van antilichamen en hun functies benoemen. 

 • Uitleggen hoe verstoringen in immunologische processen bijdragen aan infectieziekten, ontstekingsziekten, auto-immuunziekten, allergieën en kanker. 

 • De resultaten interpreteren van immunologische experimenten die in het practicum en bijbehorende theoretische opdrachten worden geïllustreerd.  

 • Een klein literatuuronderzoek doen naar de moleculaire en cellulaire mechanismen van een gastheer-pathogeeninteractie en de resultaten samenvatten, presenteren en bediscussiëren. 

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum.

Toetsing en weging

Powerpoint-presentatie; practicumopdracht en tentamen
Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

 • Presentatie 20% (minimumcijfer 6)

 • Practicumopdracht 10% (minimumcijfer 6)

 • Tentamen 70% (minimumcijfer 5,6; collegestof met bijbehorende stof uit Alberts et al. en practicumstof zijn onderdeel van de toetsing)

Literatuurlijst

 • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland science NY, 6e ed. 2014

 • Practicumhandleiding

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Prof. Dr. A.H. Meijer
E-mail: a.h.meijer@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: op afspraak.
Aanvullende informatie en cursus documenten staan op Brightspace.
Maximaal aantal deelnemers: 85