Studiegids

nl en

Gedragsbiologie 2

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Advies: Gedragsbiologie jaar 1.
Deze cursus is verplicht als voorbereiding op de cursus Veldonderzoek Gedragsbiologie.

Beschrijving

Doel van de cursus is inzicht te geven in het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel. Theorieën over causatie, ontwikkeling, functie en evolutie van gedrag worden behandeld, met nadruk op de wisselwerkingen tussen deze vragen. Thema’s: organisatie van gedrag, stimulusverwerking, communicatie, nature-nurture, gedragsgenetica, fenotypische plasticiteit van gedrag, vormen van leren, cognitie, welzijn, partnerkeuze en seksuele selectie, culturele evolutie, animal personalities. Kennismaking met de praktijk van gedragsbiologisch onderzoek tijdens enkele demonstraties en groepspractica.

Leerdoelen

Doelstellingen:

Na afloop van de cursus kan de student:
1. Gedragsbiologische concepten en theorieën uitleggen.
2. Een selectie (boek & college’s) van eigentijdse gedragsbiologische thema’s toelichten.
3. Het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel verklaren.
4. Theorieën op nieuwe voorbeelden toepassen.
5. Vraagstellingen en passend experimenteel design ontwikkelen.
6. Onderzoeksgegevens interpreteren.
7. Secundaire en primaire gedragsbiologische literatuur analyseren, presenteren en bediscussiëren.
8. Gedragsbiologische methoden, modelsystemen en theorieën gebruiken.
9. Maatschappelijke en ethische aspecten van gedragsbiologisch onderzoek beargumenteren.
Eindtermen: Kennis kernboek en thema’s colleges, toepassen van theorie op nieuwe gegevens

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, (groeps)practica, groepsopdrachten, werkcolleges.

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Tentamens (essay vragen, 70%)

  • Gedragsopdracht in groepen (essay en/of (poster)presentatie, 30%)

Literatuurlijst

Verplicht boek: Shawn Nordell and Thomas Valon: Animal Behavior - Concepts, Methods, and Applications. Third Edition. Oxford University Press 2017. 9780190924263

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. M.J. Spierings
E-mail: m.j.spierings@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
Brightspace: communicatie tussen docenten en cursisten, indienen van werkstukken, ter beschikking stellen van elektronische versies van de hand-outs van de hoorcolleges, aanvullende materialen (teksten, geluiden etc. voor tutorials en werkopdrachten).
Maximaal aantal deelnemers: 95