Studiegids

nl en

Academische vaardigheden: Bio-Ethiek en On Being a Scientist

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De natuurwetenschappen, waar de biologie onder valt, lijkt zich hoofdzakelijk bezig te houden met poneren van feiten en het testen van hypothesen. Maatschappelijke, private en politieke besluitvorming, welke zich beroepen op natuurwetenschappelijke feiten en hypotheses, gebruiken echter ook waarden. Deze waarden kunnen een maatschappelijk, politieke, economisch, esthetisch of ethisch karakter hebben. Voor de wetenschapper is het van belang het spanningsveld tussen deze waarden te herkennen en deze te relateren aan de impact van hun eigen wetenschappelijke onderzoek daarop. Verder dient de wetenschapper een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen waarden en feiten en deze op een correct manier binnen besluitvorming en maatschappelijke discourse in te zetten.

Deze cursus onderzoekt hoe deze waarden invloed kunnen hebben op het functioneren van de wetenschapper, als mens en professional, vanuit twee perspectieven, die van de bio-ethiek en vanuit de wetenschap als professie en wetenschapssociologie (On being a scientist (OBAS)). Zo kunnen we ons de vraag stellen of de biologie als natuurwetenschap waarden vrij is, en hoe de wetenschap zich verhouden tot maatschappij waarden. Daarnaast gelden er ook normen en waarden binnen de professie van de wetenschap zelf, zoals wetenschappelijke kwaliteit, transparantie, samenwerking, beloningsysteem en zelf esthetiek.

Leerdoelen

Het hoofddoel van de bioethiek collegereeks is om te leren pragmatisch, maar wel gefundeerd, te reflecteren en om te gaan met de verschillende ethische dilemma's die je als bioloog kunt tegenkomen. Het herkennen van naturalistische drogredeneringen en de rol van individuele dieren, soorten en de natuur in het algemeen zoals die in het maatschappelijke discourse vaak voorkomen.

Het hoofddoel bij OBAS is het herkennen hoe de wetenschaper functioneert binnen zijn professie. Te reflecteren over de rol van fraude en transparantie binnen de wetenschap en te onderkennen welke uitdagingen je, in je wetenschappelijke carrière, kan tegenkomen en wat de handelingsmogelijkheden zijn.

Beide perspectieven, bio-ethiek en OBAS, zijn niet onafhankelijk van elkaar te zien en zijn in deze cursus met elkaar verweven. De student dient dan ook zelf deze raakvlakken te herkennen en te duiden.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Het college zal bestaan uit hoor- en werkcolleges.

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Groepsopdrachten Bio-ethiek en OBAS: 1/3

  • Tentamen Bio-ethiek: 1/3

  • Een essay OBAS: 1/3

Alle deelcijfers moeten een voldoende zijn.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
Brightspace wordt gebruikt voor communicatie.