Studiegids

nl en

Populatie en Community Ecologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Aanbevolen: Ecologie 1 en Milieubiologie 1.

Beschrijving

Deze cursus geeft een inleiding in de de populatie en community ecologie. De volgende thema’s komen aan bod:

 • de relaties tussen een organisme en de omgeving

 • de dynamica van populaties

 • intraspecifieke concurrentie

 • concurrentie tussen populaties van verschillende soorten

 • predatie en mutualisme

 • community structure en dynamica

 • mechanismen die ten grondslag liggen aan biodiversiteit

 • relaties binnen gemeenschappen van soorten

Leerdoelen

Doelstellingen:
Kennismaking met en begrijpen en toepassen van ecologische theorieën over o.a. concurrentie, predatie, biodiversiteit, populatiedynamica en evolutionaire ecologie, zowel van planten als dieren. Studenten moeten ecologische data kunnen analyzeren in excel en in R en de resultaten interpreteren met behulp van ecologische concepten. Studenten lezen een Engelstalig leerboek.

Eindtermen:
Bekend met ecologische theorieën en concepten. Studenten kunnen ecologische modellen begrijpen en zelf doorrekenen en data interpreteren.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

 1. Hoorcolleges, gestructureerd volgens het tekstboek, elk college gaat over een hoofdstuk. Er is leestijd ingepland voor het boek.
 2. Gastcolleges van ecologische onderzoekers.
 3. Een aantal middagen worden besteed aan computerberekingen met ecologische modellen die eerst worden uitgevoerd en klassikaal besproken. Hiervoor is Excel en R nodig.
 4. Analyses van ecologische datasets, en bespreking en presentatie in groepjes van wetenschappelijke artikelen

Toetsing en weging

 1. Practicumopdrachten 20%
 2. Presentatie wetenschappelijk artikel en data analyse van ecologische dataset 20%
 3. Tentamen met multiplechoice vragen over het boek, practicum en gastcolleges 60%

Literatuurlijst

 • Verplicht boek: Smith TM Elements of Ecology. We gebruiken de nieuwste (negende) editie die uitkwam in mei 2015 (met een giraf op de voorkant!).

 • practicumhandleiding

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Prof.dr.ir. T.M. Bezemer
E-mail: t.m.bezemer@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Aanwezigheid bij hoor- en werkcolleges is verplicht.
Inzage en feedback op het tentamen: wordt tijdens cursus meegedeeld.