Studiegids

nl en

Evolutiebiologie 2

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit vak geeft een totaaloverzicht van de evolutiebiologie. Begrippen uit het eerste jaar, zoals adaptatie, seksueel dimorfisme en altruïsme worden kort herhaald. In de eerste twee weken wordt gefocust op fylogeniereconstructie. Met DNA dat je uit varens geïsoleerd hebt, ga je zelf een moleculaire stamboom maken. In de derde week ligt de nadruk op populatiegenetica, zowel met computermodellen als met een selectie-practicum met salamanders, waarbij je zelf een voorspelling over selectie doet, SNPs genotypeert en rekent met allelfrequenties. Verder wordt de kennis van de geschiedenis van het leven stevig uitgebreid, onder andere met een fossielenpracticum. In de laatste week wordt aandacht besteed aan evo-devo (evolutionary developmental biology): de ontwikkelingsbiologische basis van evolutionaire veranderingen. In een practicum zul je zelf de ontwikkeling van meelkevers met behulp van RNAi beïnvloeden. Accenten worden tevens gelegd op veroudering, life history en de relevantie van evolutie voor de menselijke gezondheid. Evolutionaire aspecten van vogelgriep, HIV en kanker komen aan de orde.

Leerdoelen

Na afloop van het vak kunnen studenten:

  • herkennen welke condities leiden tot evolutie door natuurlijke selectie.

  • analyseren, interpreteren en beoordelen van fylogenetische stambomen en hun ondersteuning.

  • gangbare moleculaire technieken uitleggen, zoals DNA isolatie, PCR, sequencing en SNP analyse en zijn in staat de juiste techniek te kiezen.

  • rekenen met allelfrequenties, Hardy-Weinberg, F statistieken, linkage disequilibrium en voorspellen wat er gebeurt met allelfrequenties onder selectie, drift en migratie.

  • verklaren van fenomenen als seksueel dimorfisme, sociaal gedrag en veroudering.

  • verklaren hoe soorten ontstaan door de evolutie van reproductieve isolatie.

  • beschrijven hoe verschillende typen virussen evolueren.

  • hypothesen leveren over de oorsprong van het leven en belangrijke geologische periodes en hun kenmerkende diergroepen opnoemen.

  • afleiden welke moleculaire mechanismen ten grondslag liggen aan variatie en specifieke morfologische veranderingen.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Colleges, practicum, werkcolleges, en computerpractica

Toetsing en weging

Tentamen, practicumverslagen en labjournaal.

Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:
Tentamen (100%)

Minimumcijfer is een 5.6.

Literatuurlijst

Het volgende boek is verplicht:
Evolutionary Analysis van Scott Freeman en Jon C. Herron, Publisher: Benjamin Cummings, 5th edition ISBN 13: 1-292-06127-8
De cursus volgt de structuur van dit boek. Sommige computerpractica verwijzen naar het boek. Er wordt zelfstudietijd ingeroosterd voor dit boek.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. B. Wielstra
E-mail: b.m.wielstra@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Aanvullende informatie en cursusdocumenten staan op Brightspace.