Studiegids

nl en

Modelleren en Simuleren

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Analyse 1, Analyse 2, Gewone differentiaalvergelijkingen, Inleiding Kansrekening, Inleiding Statistiek, Lineaire Algebra 1, Lineaire Algebra 2

Beschrijving

In dit vak wordt een begin gemaakt met het aanleren van de modelleercyclus. Studenten krijgen een probleemstelling aangereikt zoals deze ook uit de praktijk zou kunnen komen. Vervolgens stellen de studenten een wiskundig model op en leveren ze aan de hand daarvan een antwoord op de oorspronkelijke vraag. De studenten moeten uitleggen aan niet-wiskundig publiek wat de resultaten van hun onderzoek zijn

Leerdoelen

  • Het begrijpen en kunnen toepassen van de modelleercyclus;

  • Leren werken in teamverband;

  • Gebruiken van tools als Matlab en R om wiskundig te modelleren en simuleren;

  • Schriftelijke en mondelinge rapportage.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Studenten werken in groepjes van ca vier aan twee projecten, één binnen de analyse en één binnen de statistiek. Hierbij is begeleiding beschikbaar van tutoren. Verder zijn er enkele hoorcolleges.

Toetsing en weging

Het vak bestaat uit vier praktische oefeningen: einde statistiek voordracht (10%), een verslag voor een statistiek project (40%), een analyse voordracht (10%), een verslag voor een analyse project (40%). Alle vier zijn niet herkansbaar.

Literatuurlijst

Wordt later bekendgemaakt.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Dr. V. Rottschäfer: vivi@math.leidenuniv.nl
Prof.Dr. M. Fiocco: m.fiocco@math.leidenuniv.nl

Opmerkingen

geen