Studiegids

nl en

Themacollege Oude Nabije Oosten-studies 1

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Reguliere BA-inschrijving.

Beschrijving

In dit werkcollege leren studenten de basisvaardigheden die nodig zijn om op een succesvolle manier onderwijs te volgen in de BA-opleiding ONOS. Aan de hand van een centraal thema uit de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten, oefenen de studenten essentiële studie- en onderzoeksvaardigheden. Ook leren zij korte essays schrijven over een door de docent opgegeven onderwerp. Het thema van dit werkcollege wordt aan het begin van de cursus ingeleid door het docententeam van ONOS.

Leerdoelen

Leerdoelen

In dit werkcollege leren studenten de basisvaardigheden die nodig zijn om op een succesvolle manier onderwijs te volgen in de BA-opleiding ONOS. Aan de hand van een centraal thema uit de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten, oefenen de studenten essentiële studie- en onderzoeksvaardigheden. Ook leren zij korte essays schrijven over een door de docent opgegeven onderwerp. Het thema van dit werkcollege wordt aan het begin van de cursus ingeleid door het docententeam van ONOS.

Aan het eind van deze cursus heeft de student de volgende vaardigheden onder de knie:

Algemene studievaardigheden:

 • time management

 • leesstrategieën: skimming, snellezen

 • leerstrategieën

 • collegevoorbereiding en -aantekeningen

 • omgaan met tentamenstress

 • succesvol tentamens maken

 • omgaan met feedback

Onderzoeksvaardigheden:

 • algemene kennismaking met de vakliteratuur (incl. databases) op het vlak van de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten;

 • bibliotheekvoorzieningen op het vlak van ONOS gebruiken;

 • vakliteratuur lezen, begrijpen, analyseren en kritisch evalueren;

 • wetenschappelijke lectuur van enige omvang en complexiteit samenvatten en verschillende standpunten afwegen;

Schrijfvaardigheden:

 • gebruiken van en correct verwijzen naar primaire en secundaire bronnen

 • correct verwijzen naar afbeeldingen, web resources en video’s;

 • het schrijven van korte teksten en essays (van 50 tot 1000 woorden) op basis van een opgegeven literatuurselecties;

 • het herzien van een tekst na feedback;

 • het maken van een bibliografie;

 • wat is plagiaat en hoe voorkom je het?

Hiermee sluiten de leerdoelen van de cursus aan op de volgende eindkwalificaties van de BA ONOS, zoals beschreven in de OER:

I.1.e, I.2.a, I.3.a, I.4.a, I.4.b, I.5.a, II.1.a, II.2.a, III.1.a, III.2.a, IV.1.a, IV.2.a, V.1.a, V.2.a,

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de onderstaande deeltoetsen en weging:

 • Drie apparaatopdrachten: 20% (N.B. Alle afzonderlijke apparaatopdrachten dienen voldoende te zijn.)

 • Drie samenvattingen Phoenix-artikelen: 20%

 • Analyse Engelstalige artikelen: 20%

 • Eerste versie schrijfdopdracht: 10%

 • Definitieve versie schijfopdracht: 30%

 • Het vak is met succes afgerond als het resultaat een voldoende is (dwz een 5,5 of hoger) met als aanvullende voorwaarde dat het werkstuk minimaal met een 5,5 dient te worden afgesloten.

Herkansing

De student kan het college herkansen door een nieuw werkstuk te schrijven in overleg met de begeleider. Het cijfer voor dit tweede werkstuk vervangt alle overige cijfers en telt voor 100% van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het te gebruiken materiaal wordt op college toegelicht.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Contractonderwijs

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Contractonderwijs (met (deel)tentamen(s) en toekenning van ECs).

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent vermeld in de informatiekolom rechts.

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc, kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen

-