Studiegids

nl en

Track-bound electives Language and Cognition (opties)

Vak
2023-2024

Binnen de traject-gebonden keuzeruimte bij Language and Cognition hebben de studenten de volgende opties:

  1. Keuzevakken behorend bij Language and Cognition (zie programma-overzicht Language and Cognition).

  2. Colleges die vallen onder één van de andere trajecten: Descriptive Linguistics, Comparative Indo-European Linguistics, Taal en Communicatie (inclusief de voorbereidende vakken uit het programma van jaar 1).

Indien studenten om goede redenen een ander taalkundig vak in hun trajectgebonden keuzeruimte op willen nemen kunnen ze hiertoe, na overleg met de studiecoördinator, een gemotiveerd verzoek bij de Examencommissie indienen.