Studiegids

nl en

Historische Taalkunde

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Enige basiskennis van de fonologie, fonetiek en het IPA, bijvoorbeeld opgedaan in de cursus Klanken van de wereld. Studenten die niet het college Taal en cultuur van de Indo-Europeanen gevolgd hebben wordt aangeraden de reader van dat vak aan te schaffen en zelfstandig door te nemen.

Geïnteresseerde keuzevakstudenten dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor zij zich inschrijven.

Beschrijving

Een inleiding in de historische taalkunde, hoofdzakelijk geïllustreerd aan de hand van het Nederlands en zijn nauwste verwanten Duits, Fries en Engels. Woorden veranderen van vorm en betekenis, talen veranderen van woord- en zinsbouw. Op wat voor manieren gebeurt dat en wat zijn de oorzaken daarvan? We behandelen die vragen aan de hand van voorbeelden uit bekende talen op het hoorcollege, met oefeningen over dezelfde verschijnselen in minder bekende talen op het werkcollege.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de methodologie van de historische taalwetenschap;

  • De vaardigheid om dit opgedane inzicht toe te passen op niet behandelde data.

  • Kennis van de terminologie van de historische taalwetenschap.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur per week) en werkcollege (1 uur per week )

Toetsing en weging

Mondelinge presentatie (20%)
Eindtentamen (80%)
Beide onderdelen moeten met minimaal een 5,5 behaald worden om het vak succesvol af te sluiten.

Herkansing

Beide onderdelen kunnen worden herkanst.

Literatuurlijst

Ter voorbereiding voor de presentatie worden studenten verwezen naar de Portal Academic Skills van de BA Taalwetenschap. Bestudeer vooral modules 3.1, 3.2 en 3.3.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

For substantive questions, contact the lecturer listed in the right information bar

For questions related to the content of the course, please contact the lecturer, you can find their contact information by clicking on their name in the sidebar.

For questions regarding enrollment please contact the Education Administration Office Reuvensplaats E-mail address Education Administration Office Reuvensplaats: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

For questions regarding your studyprogress contact the Coordinator of Studies

Opmerkingen