Studiegids

nl en

Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Archeologie van het Oude Nabije Oosten.

BA2 en BA3 Studenten Archeologie van de Universiteit Leiden zijn vrijgesteld van de ingansgeis Archeologie van het Oude Nabije Oosten en hebben toegang tot deze cursus, op voorwaarde van beschikbare plaatsen.

Beschrijving

Opbouwend op de cursus Archeologie van het Oude Nabije Oosten komt in deze cursus de materiële cultuur en kunstgeschiedenis aan bod (ook door middel van een bezoek aan het RMO). In dit college worden specifieke onderwerpen en/of problemen uit de Egyptische, de Mesopotamische kunstgeschiedenis en de kunstgeschiedenis van Syrië-Palestina betreffende schilder-, beeldhouw-, en bouwkunst behandeld. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan iconografie en iconologie en aan fundamentele relaties tussen Oosterse (Oudegyptische/Mesopotamische, Syro-Palestijnse) en Westerse kunst.

Leerdoelen

 • D.m.v. kritische confrontatie met artefacten het verkrijgen en vergroten van basiskennis en inzicht in hoe men artefacten kan benaderen.

 • Het verkrijgen van een veelzijdig, gedetailleerd, analyserend en kritisch observatievermogen.

 • Het vergroten van het inzicht in specifieke complexe aspecten en problemen van kunsthistorische fenomenen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

 • Presentatie: 20% (van het eindcijfer). De presentaties worden gegeven in groepen van twee. De groepen mogen zelf een onderwerp uitkiezen, of ze kunnen vragen om een onderwerp toegewezen te krijgen. De groepen zijn zelf verantwoordelijk om relevante literatuur op te zoeken en moeten aan het einde van de presentatie ook een bibliografie tonen op de ppt. Een presentatie duurt ca. 15 min, inclusief handout.

 • Paper: 80% (van het eindcijfer). Gebaseerd op de presentatie, maar met verschillende invalshoeken voor de groepen van twee, schrijven de studenten een paper van 3000 woorden. Een voorstel met thema, korte beschrijving en een reeks referenties moet in de tweede helft van het semester worden ingeleveerd. Het bestaat de kans voor het inleveren van een eerste versie met aansluitend feedback van de docenten.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen het paper kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • P.T. Nicholson and I. Shaw (eds.), Ancient Egyptian Materials and Technology, 2000

 • P.R.S. Moorey, Ancient Mesopotamian Materials and Industries, 1994

 • H. Schäfer, Principles of Egyptian Art (translated and edited by J. Baines), 1974

 • J. Baines, Visual and Written Culture in Ancient Egypt, 2007

 • M. Hartwig (ed.) A Companion to Ancient Egyptian Art, 2014

 • I.J. Winter, On Art in the Ancient Near East, 2010

 • J. Magness, The Archaeology of the Holy Land from the Destruction of Solomon's Temple to the Muslim Conquest, 2012

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Studeren à la carte (zonder tentamen).

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Contractonderwijs (met (deel)tentamen(s) en toekenning van ECs).

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

-