Studiegids

nl en

Lectuur Middelegyptisch

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift.

Beschrijving

Op het college worden Middelegyptische teksten van verschillende genres (literair, funerair, historisch) door de studenten gelezen en vertaald, en besproken met de docent. De studenten bereiden de lectuur zelfstandig voor. De docent geeft waar nodig een toelichting op de grammatica en de inhoud van de teksten. Het doel van het college is studenten in staat te stellen zelfstandig Middelegyptische teksten in hiëroglyfische transcriptie te lezen.

Leerdoelen

  • Bestendiging van grammaticale en lexicale kennis van het Middelegyptisch.

  • Ontwikkeling van leesroutine van originele Middelegyptische teksten.

Hiermee sluiten de leerdoelen van de cursus aan op de volgende eindkwalificaties van de BA ONOS, zoals beschreven in de OER:

IV.1.a-b

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege; zelfstandige tekstlectuur; verplichte aanwezigheid.

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Tussentoets (20% van het eindcijfer): transliteratie en vertaling van een vooraf gelezen tekst, zonder gebruik van woordenboek; schriftelijk.
Tentamen (80% van het eindcijfer): transliteratie en vertaling van een nog niet geziene tekst, met gebruik van woordenboek; schriftelijk.

Herkansing

Alleen het tentamen kan worden herkanst bij een onvoldoende eindcijfer, en telt opnieuw mee voor 80%.

Inzage en nabespreking

Inzage en nabespreking: de tentamens liggen bij de docent ter inzage en nabespreking, op afspraak.

Literatuurlijst

  • Verplichte aanschaf: R.J. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian (Oxford, 1962) – of een latere herdruk. Let op: het gaat om een gedrukte editie, niet een online pdf.

  • Teksten voor lectuur worden ter college bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

-