Studiegids

nl en

Koreaanse geschiedenis tot 1876

Vak
2023-2024

NB nieuwe eerstejaarsstudenten van de BA Koreastudies hoeven zich niet zelf in te schrijven voor de colleges van dit vak. Zij worden hiervoor ingedeeld

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels.

Beschrijving

Aan de hand van twee standaardwerken en een aantal wetenschappelijke artikelen die tijdens de colleges opgegeven worden, zal kennis gemaakt worden met de hoofdlijnen van de geschiedenis tot 1876, de opkomst van religies en staatsideologieën, en de fundamentele vragen van de geschiedfilosofie. Het college bestaat uit een hoorcollege met een visuele presentatie, waarbij er verwacht wordt dat de studenten verslag uitbrengen over de gelezen stof en daarover discussiëren.
Parallel aan de cursussen Koreaanse geschiedenis tot 1876 en Text, Thought, and Culture wordt een tutorial (die alleen bedoeld is voor studenten van de BA Koreastudies) verzorgd door een student-assistent waarin de stof nader wordt doorgenomen. Tevens zullen hier bespreking van en aanwijzingen over de cursusopdrachten aan bod komen. De tutorials behandelen om en om de stof van deze twee cursussen, en worden ingeroosterd als één tutorialreeks op hetzelfde tijdslot.

Leerdoelen

 • Leggen van de basis van waaruit de Koreaanse geschiedenis begrepen kan worden;

 • Kweken van inzicht in de theoretische problemen van de geschiedschrijving;

 • Oefening in het lezen van wetenschappelijke artikelen;

 • Oefening in het schrijven van een academisch essay;

 • Oefening in mondelinge discussie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Werkcollege (tutorials)

Toetsing en weging

Toetsing

 • Mid-term essay (30%);

 • Tentamen (70%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers (mid-term essay 30% en eindtentamen 70%), waarbij allebei de deelcijfers voldoende moeten zijn.

Herkansing

Het mid-term essay en het tentamen kennen een aparte herkansing. Het mid-term essay en het tentamen kennen een aparte herkansing. De herkansing van het essay bestaat uit het herschrijven van het essay aan de hand van de gegeven feedback. De inleverdatum voor de herkansing van het essay is drie weken na de teruggave van de gecorrigeerde essays.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplichte literatuur:

 • Hwang, Kyung Moon, A History of Korea. (London: Palgrave Macmillan, 2016) ISBN: 9781137573568;

 • Wells, Kenneth. Korea: Outline of a Civilisation. (Leiden: Brill, 2015) ISBN: 9789004299719.

De te lezen artikelen staan in de syllabus die bij aanvang van het college op Brightspace te vinden zal zijn.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

n.v.t.