Studiegids

nl en

Cultuurkunde II: Culture et société

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niveau de français: B2/B2+

Beschrijving

Des 30 Glorieuses à nos jours: les structures de la France contemporaine.
Le cours propose un regard historique sur la France d’aujourd’hui, pour comprendre les lignes de force qui articulent le système culturel, politique, économique et social et qui justifient les pratiques contemporaines. Une attention particulière sera portée aux spécificités de la France des ‘années Macron’ (la centralisation, les grèves, la laïcité, les questions du genre et de la famille, la transition écologique, la mémoire de la colonisation, etc.) qui seront analysées à travers des documents authentiques (films, chansons, revue de presse, interviews etc.).

Leerdoelen

  1. Comprendre l’ampleur des transformations de la société française, leurs interprétations
  2. Comprendre les liens entre histoire et mémoire de moments clés d’événements qui ont touché la société française
  3. S’exercer à la lecture, à la compréhension et à l’analyse de documents en français sur les institutions et les problèmes de société de la France contemporaine
  4. Présenter (à l’écrit et à l’oral) l’analyse de ces phénomènes
  5. Porter un regard critique sur les sources (sonores, audiovisuelles, littéraires, textuelles et iconographiques).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Dit college is een hoor-/werkcollege. Studenten bereiden huiswerkopdrachten voor waar tijdens de colleges op wordt ingegaan en waarvan een aantal ook moet worden ingeleverd. Daarnaast werken de studenten in groepjes van ongeveer vier studenten samen aan een groepsproject over een van de culturele onderwerpen van hedendaags Frankrijk. Tijdens dit groepsproject wordt geoefend met academisch schrijven en presenteren.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Schriftelijke tentamen met korte (invul)vragen (60%)

  • Schriftelijke opdrachten (20%)

  • Mondelinge presentatie (20%)

Herkansing

Schriftelijke tentamen (100%)
Het practicum (mondelinge presentatie en schriftelijke opdrachten) kan niet herkanst worden.
Alleen een onvoldoende deeltoets kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Documenten worden t.z.t. via Brightspace aan de studenten gecommuniceerd.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.