Studiegids

nl en

Cinema en digitalisering

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor derdejaarsstudenten Film- en literatuurwetenschap. Cinema: Realisme en Modernisme en tenminste drie van de volgende vier vakken zijn afgerond: Cinema: Postmodernisme, Cinema: Complexe Narratieven, Third Cinema, Film en filosofie.

Beschrijving

Tijdens deze cursus reflecteren we op de relatie tussen cinema en digitalisering. Welke impact heeft de toenemende digitalisering op onze hedendaagse (beeld)cultuur in het algemeen en cinema in het bijzonder? Welke nieuwe vormen biedt het en welke doet het verdwijnen? Wat gebeurt er in de overgang van het analoge naar het digitale beeld, en hoe kan de filmtheorie erbij helpen deze overgang te duiden? Centraal tijdens de cursus staat telkens de vraag: hoe kunnen we cinema in relatie tot het digitale beeld en het beeld in relatie tot het digitale analyseren, situeren en duiden? Na een inleidend werkcollege over de opkomst van digitale cinema, bestuderen we verschillende casussen over relevante ontwikkelingen en theorieën op het gebied van digitale visuele cultuur, waaronder: surveillance; virtual en augmented reality; data-visualisatie; drone en machine vision; en postproductie.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student voldoende kennis van het debat over cinema en digitalisering vanuit een analytisch, historisch en theoretisch perspectief;

  • heeft de student kennis van, en inzicht in, de voornaamste principes van en theorieën over digitalisering in relatie tot cinema, specifiek, en de hedendaagse beeldcultuur meer in het algemeen;

  • is de student in staat op basis van stijlkenmerken, vertelprocédé‘s, en cinematografische technieken de processen van digitalisering in (relatie tot) cinema te herkennen, benoemen en interpreteren;

  • kan de student de belangrijkste theoretische reflecties over digitalisering herkennen, begrijpen en parafraseren en in verband brengen met de meer recente sociaal-technologische en cultureel-politieke ontwikkelingen op het gebied van cinema en hedendaagse beeldcultuur;

  • is de student in staat mondeling een betoog op te bouwen en actief deel te nemen aan een lopende discussie waarin de relatie tussen cinema en digitalisering aan de hand van de opgegeven literatuur wordt gesitueerd en geïnterpreteerd.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Mondelinge presentaties.

Toetsing en weging

Toetsing

Mondeling examen. Het examen duurt een half uur en wordt afgenomen in duo's aan de hand van vier open vragen. De vragen worden drie kwartier vooraf aan het examen uitgegeven. Er mag worden overlegd en studiemateriaal mag worden meegenomen naar het examen.

Weging

Mondeling examen (100%).

Herkansing

Mondeling examen (100%)

Inzage en nabespreking

Na het examen volgt een kort overleg tussen de docenten en/of examinator (er zijn er twee aanwezig). Het cijfer wordt direct aansluitend bekendgemaakt en er is ruimte voor nabespreking.

Literatuurlijst

Artikelen. De als [e-book] of [e-journal] gemarkeerde teksten zijn online toegankelijk via de UB. De overige artikelen worden op een leesplank in de bibliotheek in de UB aangeboden. Artikelen moeten gelezen meegenomen worden naar de bijeenkomsten.

Kijkmateriaal. Zie progamma. Het zien van het aangereikte materiaal is verplicht.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

-