Studiegids

nl en

Film en filosofie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Propedeuse BA Geesteswetenschappen.

Beschrijving

Film-Filosofie is een snel groeiend deelgebied van de hedendaagse mediatheorie, dat zich bevindt op het raakvlak met de filosofie van de kunst. Waar filmtheoretici vanaf het eerste uur een beroep hebben gedaan op filosofische denkkaders om film te begrijpen, kunnen we met name sinds de jaren ’80 ook vanuit de filosofie een groeiende interesse waarnemen in film. Deze interesse is op zich niet nieuw; door de tijd heen hebben filosofen, afhankelijk van hun visie en sub-discipline, altijd een beroep gedaan op kunstvormen en -uitingen om hun denkkaders te ontwikkelen en verfijnen. Toch is de opkomst van het veld vanaf met name de jaren ’80 opmerkelijk te noemen, met name omdat film studies zich, als typisch interdisciplinair vakgebied, lange tijd – los van de filosofie – in verschillende andere richtingen had ontwikkeld. De steeds dominanter wordende rol van technologisch gemedieerd beeld en geluid ten aanzien van onze perceptie (in het algemeen, en van tijd, ruimte en het zelf in het bijzonder), heeft filosofen ertoe genoopt film tot onderwerp van filosofische reflectie te maken. Tegelijkertijd heeft deze ontwikkeling bij film, en met name ook bij nieuwe media-theoretici, juist een interesse losgemaakt in het filosofisch debat omtrent vraagstukken als waarneming, belichaming, zijn en tijd, alsook omtrent ethisch sociale onderwerpen zoals gemeenschap, emancipatie, politiek en verantwoordelijkheid. Tijdens deze cursus close-readen we het werk van een select aantal film-filosofen. Lijdraad hierbij vormt het handboek Film and Philosophy: Refractions of Reality waarin de auteur, John Mullarkey (intussen John Ó Maoilearca), zich de vraag stelt: “Kan film denken?” Naast dit handboek lezen we een aantal primaire teksten van de film-filosofen waaraan hij refereert: Bordwell, Žižek, Deleuze, Cavell, Badiou, Frampton, (Altman) en Rancière.

Leerdoelen

In deze cursus:

 • vergaart de student kennis over de visies op de cinema die door prominente denkers zijn uitgedragen (o.a. Badiou, Barthes, Deleuze, Zizek);

 • leert de student hoe die denkers zich van elkaar onderscheiden;

 • leert de student hoe hun filosofische opvattingen te relateren zijn aan films (als primair materiaal) en hoe de beide disciplines elkaar kunnen verrijken;

 • leert de student te reflecteren op diens eigen kijkhouding.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht tijdens de colleges.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tijdens de cursus zijn er drie groepspresentaties (wie daarin niet deelneemt of kan deelnemen, schrijft een extra gesloten essay)

 • Eindopdracht: individueel essay van 3000 woorden. Er zijn drie tamelijk open omschreven opdrachtopties.

Weging

 • Groepspresentaties – pass/fail

 • Individueel essay – 100%

Herkansing

De herkansing bestaat uit het herschrijven van het individuele essay.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 1. John Mullarkey (2009) Refractions of Reality: Philosophy and the Moving Image. New York: Palgrave Macmillan.
 2. Artikelen op Brightspace.
  Artikelen moeten worden gelezen en digitaal of uitgeprint meegenomen worden naar de bijeenkomsten.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

-