Studiegids

nl en

Sprache von gestern und heute

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Voor niet-studenten Duits geldt als toegangseis een goede passieve kennis van het Duits.

Beschrijving

Sprache wandelt sich ständig. Das Deutsche, die wir heute sprechen, ist aus älteren Sprachstufen hervorgegangen. Seitdem hat die Sprache zu jeder Zeit Wörter und grammatische Eigenschaften verloren, andere jedoch hinzubekommen.

In diesem Seminar betrachten wir die historische Entwicklung der deutschen Sprache vom Althochdeutschen bis heute. Anhand exemplarischer Veränderungen in der Phonologie, der Morphologie und der Syntax untersuchen wir, wie das heutige Sprachsystem entstanden ist. Dieses Wissen über die Sprachgeschichte hilft, die Eigenschaften des modernen Deutsch besser zu verstehen und einzuordnen.

Leerdoelen

De studenten beschikken over:

 • baiskennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van het Duits;

 • basiskennis van en inzicht in de manier waarop taal verandert en de redenen waarom dit gebeurt;

 • de vaardigheid om de verworven kennis mondeling en schriftelijk op adequate wijze te communiceren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Actieve deelname college: 5%

 • Huiswerkopdrachten 45%

 • Werkstuk (2500 woorden): 50%

Weging

 • Zie Toetsing

 • Het werkstuk moet voldoende zijn (5,5 of hoger)

Herkansing

Alleen het werkstuk kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Nübling, D. et al. (2017) : Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. Tübingen: Narr. 5. Aufl. (bitte anschaffen).

 • Overige informatie en literatuur zal via Brightspace gecommuniceerd worden.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Geen.