Studiegids

nl en

Integrated Mandarin III: intermediate I

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Studenten dienen de cursussen Mandarijn IIA, Mandarijn IIB en Mandarijn IIC (of Mandarijn IIC in China/Taiwan) met goed gevolg te hebben afgerond.

Beschrijving

Dit college bouwt voort op de tweedejaars colleges Mandarijn. Het biedt verdere trainingen in de volgende vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Mandarijn.

Leerdoelen

 • Luistervaardigheid: langer luistermateriaal verstaan, zoals het nieuws, lezingen en dialogen tussen moedertaalsprekers over relevante onderwerpen;

 • Spreekvaardigheid: geleerde structuren en woordenschat gebruiken om mening te uiten en te communiceren met moedertaalspreker over bepaalde complexe onderwerpen, zoals politieke, economische en sociale problemen, enz.;

 • Leesvaardigheid: woordenschat en zinspatronen uitbreiden door relatief moeilijke artikelen te lezen; woorden met een soortgelijke of verwante betekenis onderscheiden; de belangrijkste punten uit de originele krant, rapporten en andere bronnen over relevante onderwerpen samenvatten en begrijpen;

 • Schrijfvaardigheid: vertaalvaardigheid verbeteren van Engels naar Mandarijn; geleerde vocabulaire en patronen toepassen door essays (min. 500 woorden) over bepaalde onderwerpen te schrijven. Aandacht aan de stilistische verschillen, bijvoorbeeld formeel v.s. informeel besteden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Aanwezigheid & participatie 10%

 • Mondelinge opdracht: interview en presentatie 20%

 • Tentamen (schriftelijk) 50%

 • Tentamen (luistervaardigheid)20%

Weging

Zie hierboven. Het eindcijfer van het semester is het gewogen gemiddelde van de semesteropdrachten en het slottentamen. Het slottentamen moet voldoende zijn (5.5 of hoger). Studenten met een onvoldoende op het slottentamen of een onvoldoende (5,49 en lager) als gewogen gemiddelde van opdrachten en slottentamen hebben recht op een herkansing. Studenten mogen ook het deel dat zij falen bij het eindexamen herkansen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • The Routledge Advanced Chinese Multimedia Course: Crossing Cultural Boundaries
  By Kun-shan Carolyn Lee, Hsin-Hsin Liang, Liwei Jiao, Julian Wheatley
  ISBN: 978-0-415-84133-7
  Published by: Routledge

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

Onderwijstaal: Chinees, Nederlands ,Engels.