Studiegids

nl en

Gedeeld onderwijs: keuzevak bij Japanstudies, Koreastudies of South and Southeast Asia Studies

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Studenten die in of na studiejaar 2010 met de BA TCC/Chinastudies zijn gestart, volgen in hun tweede jaar verplicht elk semester een college (5 EC) gedeeld onderwijs (totaal 10 EC).

Studenten die in studiejaar 2014 of later zijn gestart, volgen in hun tweede jaar één vak gedeeld onderwijs (5 EC).

Om aan het onderdeel ‘gedeeld onderwijs’ te voldoen dient de student een keuze te maken uit inhoudelijke BA-cursussen op 100, 200 of 300 niveau die gegeven worden bij de aan de studie Chinees gerelateerde vakgebieden Koreastudies, Japanstudies of South and South-East Asia Studies (SSEAS).

NB. Taalverwervingscolleges kunnen niet als gedeeld onderwijs gevolgd worden.

Check goed van tevoren of het vak geen overlappingen geeft met je colleges van Chinastudies, qua colleges en tentamens!

Het vak gedeeld onderwijs mag ook in het tweede semester worden gevolgd, als dat past in het rooster van de student (indien de student naar China of Taiwan gaat in blok 4 is dit niet mogelijk in dat jaar).

Compensatieregeling

Bij een onvoldoende beoordeling van deze cursus kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de compensatieregeling, waarbij binnen een cluster van vakken een onvoldoende gecompenseerd wordt wanneer het gewogen gemiddelde binnen het betreffende cluster minimaal een 6.0 is. Meer informatie en alle voorwaarden zijn te vinden onder de tab Informatie.