Studiegids

nl en

Mandarijn IIA

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Studenten dienen de cursussen Mandarijn 1a en Mandarijn 1b met goed gevolg te hebben afgerond.

Beschrijving

Dit college is gericht op het vergroten van de lees- en schrijfvaardigheid, het vergroten van de spreek- en luistervaardigheid. Voertaal is Nederlands, Engels en Chinees.

Leerdoelen

 • Uitbreiden van de actieve en passieve woordenschat;

 • Beheersing van complexere grammaticale zinsconstructies;

 • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester eenvoudige, eigentijdse teksten te kunnen lezen en schrijven.

 • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester gesprekken over alledaagse onderwerpen in het Chinees te kunnen houden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Verplichte aanwezigheid

Alle colleges in deze cursus zijn werkgroepen, dus geen hoorcolleges. Voor het volgen van de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd.
Studenten mogen hoogstens drie colleges per semester missen. Wie een college moet missen, dient dit vooraf aan de coordinator, Mw. Y.T. Wang MA te melden. Wie meer dan drie maal per semester absent is geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoordinator, Mw. drs. A.B. Amir

Toetsing en weging

Toetsing

 • Participatie 10%

 • Quiz: 10% (kies de beste 5 van het totaal aantal; geen herkansing)

 • Spreek- en luisteropdracht: 20%

 • Eindtentamen: 60% (schriftelijk)

De spreek- en luisteropdracht moet ingeleverd zijn om aan de eindtoets mee te mogen doen.

Weging

Zie boven.

Herkansing

Alle onderdelen behalve de quiz kunnen herkanst worden. Compensatie is mogelijk, maar het eindtentamen moet worden afgesloten met minimaal een 5,5.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag

Literatuurlijst

 • C. H. Lin and M. van Crevel. Paint Feet on a Snake: An Intermediate Mandarin Reader, FULL-FORM CHARACTER EDITION. Leiden: Leiden University Press (2015)

 • Syllabus: Y. Wang, Mandarin Listening and Speaking, Leiden: Chinese Studies (2021). De syllabus van luister-en spreekvaardigheid is online verkrijgbaar.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent/coördinator (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

Onderwijstaal: Nederlands, Engels en Chinees

Groepsindeling, syllabus en belangrijke informatie worden een week voor het begin van het semester beschikbaar gesteld op Brightspace. De informatie op Brightspace wordt actueel gehouden.