Studiegids

nl en

Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek

Vak
2023-2024

LET OP: ALLE STUDENTEN DIE OP 1 SEPTEMBER 2021 (OF EERDER) AAN DE BACHELOROPLEIDING ZIJN BEGONNEN ÈN DE SPECIALISATIE ORTHOPEDAGOGIEK HEBBEN GEKOZEN, MOETEN IN BLOK 4 VAN JAAR 3 HET VAK BEHANDELING VOLGEN.

Studenten die eerder dan 1 september 2022 aan de Bacheloropleiding zijn begonnen en als specialisatie Orthopedagogiek of Leerproblemen hebben gekozen kunnen in 2023-2024 voor het laatst de vakken van deze twee specialisaties volgen. Vanaf 1 september 2024 zullen deze twee specialisaties vervangen worden door één nieuwe specialisatie: Orthopedagogiek van opvoeding en onderwijs. Voor deze nieuwe specialisatie worden nieuwe specialisatievakken aangeboden. Daarom raden we deze studenten aan hun specialisatiesvakken in 2023-2024 te behalen. Mis je in na 1 september 2024 onverhoopt nog één of meer specialisatievakken Orthopedagogiek of Leerproblemen dan zal in 2024-2025 nog een laatste keer de gelegenheid worden geboden om tentamen in deze vakken af te leggen.

Toegangseisen

De inhoud van de vakken Inleiding in de Psychologie, Psychopathologie en Orthopedagogiek : theorieën en modellen en wordt als bekend verondersteld. Van studenten wordt verwacht dat zij onderscheid kunnen maken tussen typische en anders verlopende ontwikkeling en de beïnvloedende omgevingsfactoren.

Beschrijving

Aan de orde komen:

  • noties over de therapeutische relatie;

  • gedragsmodificatie en cognitieve gedragstherapie;

  • ethisch handelen en behandelen;

  • hulpverleningsplanning;

  • kind- en systeemgerichte interventies bij behandeling van internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek.

Hierbij komen (psycho)therapeutische benaderingen aan de orde en wordt o.a. aandacht geschonken aan individuele en groepsbehandeling, en individuele- en systeembehandeling. Verder krijgt de notie en het belang van evidence-based behandelingen aandacht in de colleges, evenals evaluatie van behandeling.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus:

  • weet de student de belangrijkste theorieën op het gebied van behandeling

  • kan de student de belangrijkste theorieën op het gebied van behandeling toepassen

  • begrijpt de student belangrijke ethische richtlijnen omtrent behandeling

  • kent de student de belangrijkste terminologie omtrent behandeling

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit tien hoorcolleges. Tijdens de hoorcolleges wordt een algemene inleiding gegeven over de onderwerpen die hierboven puntsgewijs zijn weergegeven en door middel van literatuurstudie vindt een verdere verdieping van de literatuur plaats. Studenten worden tijdens de colleges ingevoerd in de denkwijze van belangrijke representanten van bepaalde interventies, waarbij aanvullende informatie en commentaar worden geleverd. De colleges worden aangevuld met praktische voorbeelden en videomateriaal.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over opgegeven literatuur en collegestof.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Literatuur wordt op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten dienen zichzelf in te schrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

UITSLUITEND VOOR PRE-MASTER STUDENTEN
Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moeten jullie je zelf inschrijven via uSis (DUS NIET VIA MYSTUDYMAP). Je ontvangt hierover in het najaar een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Contact

De coördinator van het vak is Dr. C.E. Bergwerff.