Studiegids

nl en

Gesprekstechnieken 2

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Let op: het aanvragen van vrijstelling is slechts mogelijk tot uiterlijk één week na aanvang van het eerste college. Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. De procedure hiervoor staat beschreven op de website.

Dit vak betreft een verdieping op Gesprekstechnieken 1. Studenten worden verder getraind in het toepassen van wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken in verschillende gesprekssituaties zoals in gesprekken met ouders, kinderen en in multidisciplinair overleg. Bij aanvang van het vak worden individuele leerdoelen opgesteld waaraan studenten gedurende het vak zullen werken. Kritische reflectie op de eigen gespreksvaardigheden (en op gespreksvaardigheden van medestudenten) tijdens verschillende gesprekssituaties speelt een belangrijke rol.

Leerdoelen

 • Aan het einde van de cursus is de student in staat om gesprekstechnieken die belangrijk zijn in het pedagogisch werkveld flexibel in te zetten in complexe gesprekssituaties, waaronder omgaan met weerstand.

 • Aan het einde van de cursus herkent de student ethische en sociaal-gevoelige aspecten van gespreksvoering in de pedagogische praktijk

 • Halverwege de cursus is de student in staat om persoonlijke leerdoelen te formuleren gericht op het voeren van (klinische) gesprekken

 • Aan het einde van de cursus is de student in staat om te reflecteren op het eigen functioneren en de eigen ontwikkeling ten aanzien van gespreksvoering

 • Halverwege de cursus is de student in staat om constructieve feedback te geven op het functioneren van medestudenten ten aanzien van gespreksvoering en reflectie

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Er zijn zes werkgroepbijeenkomsten en twee hoorcolleges.

Voor de werkgroepbijeenkomsten van dit vak geldt een aanwezigheidsplicht. Er mag maximaal één bijeenkomst gemist worden. Afwezigheid moet vooraf per e-mail gemeld worden bij de werkgroepdocent. Ter vervanging van de gemiste bijeenkomst moet de student een vervangende opdracht inleveren. Als meer dan één bijeenkomst wordt gemist, kunnen de leerdoelen van het vak niet behaald worden. Dat betekent dat het vak in het lopende academisch jaar niet met een voldoende afgesloten kan worden. De student moet het vak in het volgende academisch jaar opnieuw volgen.

Toetsing

Het vak wordt beoordeeld aan de hand van een eindopdracht (met ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’). Indien de eindopdracht met een onvoldoende wordt beoordeeld, krijgt de student de mogelijkheid om de opdracht eenmalig te herkansen binnen hetzelfde cursusjaar.

Voorwaarden om de eindopdracht in te mogen leveren, zijn (a) dat de student heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht bij de werkgroepbijeenkomsten en (b) dat de student aan de tussentijdse opdrachten heeft voldaan.

Indien de student in dit cursusjaar niet aan beide voorwaarden voldoet en/of geen voldoende behaalt voor de eindopdracht, kan het vak niet met succes worden afgerond. De student dient zich dan in een volgend cursusjaar opnieuw in te schrijven en de cursus in zijn geheel opnieuw te volgen.

Brightspace

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

In de cursus wordt gebruik gemaakt van de volgende literatuur die behandeld is bij de cursus Practicum Gesprekstechnieken 1:

 • Lang, G., & van der Molen, H. T. (2020). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening (18e ed.). Amsterdam: Uitgeverij Boom/Nelissen.

 • Delfos, M. F. (2020). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar (20e ed.). Amsterdam: Uitgeverij SWP.
  Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het volgende boek:

 • Delfos, M. F. (2021). Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten (12e ed.). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

 • Overige literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges en werkgroepen) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

Contact

De coördinator van het vak is Karlijn Pieterse.