Studiegids

nl en

Juridische en ethische aspecten

Vak
2023-2024

Beschrijving

Pedagogen moeten werken volgens voorgeschreven procedures en in wettelijke kaders. In alle onderdelen van het pedagogische werkveld is dit relevant: een orthopedagoog moet bijvoorbeeld weten wie er juridisch gezien toestemming moet geven voor diagnostiek of behandeling van een minderjarige cliënt; en in het veld van jeugdbescherming wordt gewerkt binnen juridische kaders van kinderbeschermingsmaatregelen zoals een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. In deze module maken we kennis met capita selecta uit het civiele jeugdrecht (o.a. gezag, afstamming, kinderbescherming) en het jeugdstrafrecht (strafprocesrecht, straffen en maatregelen). Ook wordt stilgestaan bij juridische aspecten binnen de gedragscode van pedagogen, waaronder het delen van informatie tussen professionals en omgaan met vermoedens van kindermishandeling.

Naast basiskennis over deze juridische kaders waarbinnen pedagogen werkzaam zijn, gaan we ook met elkaar in discussie over dilemma’s die we in de praktijk tegenkomen. Opvoeders en pedagogen dienen hun handelen namelijk ook ethisch te kunnen verantwoorden.

Leerdoelen

Kennis opdoen over:

  • Onderdelen van het rechtssysteem die relevant zijn in het pedagogisch beroepsveld;

  • De juridische positie van ouders en kinderen in verschillende omstandigheden;

  • Rechten en plichten van ouders en andere opvoeders;

  • Juridische maatregelen als er ingegrepen moet worden tijdens de opvoeding van een kind of als een jeugdige een wet overtreedt;

  • Handelen in lijn met de gedragscode van pedagogen.

Leren reflecteren op:
Ethisch verantwoord pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Er is (ongeveer) wekelijks een hoorcollege ingepland voor dit vak (zie rooster). Voorafgaand aan deze bijeenkomsten bestudeer je de studiestof met behulp van online beschikbare materialen (videoclips en opdrachten).

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De literatuur voor dit vak zal via Brightspace bekend worden gemaakt. Via dit platform wordt per college aangegeven welke hoofdstukken/artikelen besproken worden.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

UITSLUITEND VOOR PRE-MASTER STUDENTEN
Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moeten jullie je zelf inschrijven via uSis (DUS NIET VIA MYSTUDYMAP). Je ontvangt hierover in het najaar van 2023 een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Contact

Met inhoudelijke vragen kunnen studenten zich voor, tijdens en na het college wenden tot de betrokken docenten. Voor overige vragen kunnen studenten een e-mail sturen aan de coördinator: Dr. Daisy Smeets