Studiegids

nl en

Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling

Vak
2023-2024

Toegangseisen

De stof van Inleiding in de ontwikkelingspsychologie wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

De biologische aspecten van ontwikkeling en opvoeding zijn niet meer weg te denken uit de pedagogiek en nemen ook een steeds grotere rol in binnen het pedagogische onderzoek. In deze cursus laten we je kennis maken met de sociale neurowetenschappen. We staan stil bij de ontwikkeling van het brein en de verschillende biologische factoren die betrokken zijn bij (sociaal) gedrag. Hierbij komen ook de rol van genen, de betrokkenheid van verschillende hersengebieden bij cognitieve functies en de invloed van hormonale systemen aan bod. Daarnaast bespreken we verschillende methoden en technieken die gebruikt worden in onderzoek. Ten slotte wordt bestudeerd welke implicaties deze neurobiologische achtergronden hebben, voor de pedagogiek als wetenschap, die nieuwe en praktisch bruikbare kennis over opvoeding en hulpverlening wil aandragen.

Leerdoelen

  • De student doet kennis op van (neuro-)biologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling

  • De student raakt bekend met de methoden en technieken die gebruikt worden in biologisch getint pedagogisch onderzoek

  • De student is beter in staat vakliteratuur in deze richting te lezen en begrijpen

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

LET OP: het vak Neurobiologische Achtergronden wordt twee keer per jaar aangeboden: één keer in het eerste semester (blok 1) en één keer in het tweede semester (blok 3).

Reguliere Bachelorstudenten (voor wie dit een verplicht vak is) kunnen Neurobiologische Achtergronden uitsluitend in het eerste semester volgen. In het eerste semester omvat het vak namelijk 6 ects, in het tweede semester echter 5 ects. Reguliere Bachelorstudenten die het vak tóch in het tweede semester volgen kunnen hun Bachelorexamen niet behalen omdat zij 1 ects tekort komen.

Pre-masterstudenten (voor wie dit een verplicht vak is) volgen Neurobiologische Achtergronden in het tweede semester.

Studenten van de Academische Pabo (die dit vak als extra vak doen met het oog op de NVO-registratie) kunnen naar keuze Neurobiologische Achtergronden_ (in het eerste semester) of Neurobiologische Achtergronden (Pre-master) in het tweede semester volgen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van één eindtoets bestaande uit open èn multiple choice vragen.

Brightspace

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Brightspace verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

  • Ward, Jamie. (2023). The student’s guide to social neuroscience. Third edition. New York: Psychology Press.

  • Literatuur in de vorm van aanvullende artikelen (wordt tijdens de colleges bekend gemaakt).

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Coördinator van dit vak is: Dr. A.M. Lotz