Studiegids

nl en

Discrete Besliskunde

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Combinatoriek en optimalisering

Beschrijving

Het vak Discrete besliskunde is één van de vier vakken die in Leiden het besliskundecurriculum vormen. Het behandelt een aantal onderwerpen uit het vakgebied dat in het Engels bekend staat als "discrete optimization" of "combinatorial optimization". De nadruk ligt op het algoritmisch benaderen van problemen, en op het bewijzen van de correctheid van de gegeven methoden. Er komt een selectie van de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Coöperatieve en non-coöperatieve speltheorie
 2. Grafentheorie (bomen, zoeken, Euler- en Hamiltongrafen)
 3. Netwerkoptimalisatie (kortste pad probleem, maximale flow probleem)
 4. Complexiteitstheorie (P vs. NP)
 5. Geheeltallige lineaire programmering
 6. Speciale lineaire modellen (transportprobleem, toewijzingsprobleem
 7. Schedulingproblemen

Voor veel van deze onderwerpen wordt basiskennis van de complexiteitstheorie en lineair programmeren als bekend verondersteld. In deze zin is het vak een vrij direct vervolg op het vak Combinatoriek en optimalisering. Voor verdere informatie over het besliskundecurriculum, zie website

Leerdoelen

kennis van interessante basismodellen uit de Discrete Besliskunde.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Wekelijks 4 uur hoorcollege. Naar gelang de behoefte zullen we enkele hoorcolleges vervangen door werkgroepen.

Toetsing en weging

Het eindcijfer van het vak is opgebouwd uit twee delen, te weten:

 • praktische oefening: 6 huiswerkopgaven (25%)

 • schriftelijk (her-)tentamen (75%)
  Voor zowel de huiswerkopgaven gemiddeld als voor het (her-)tentamen moet ten minste een 5 behaald zijn om het vak te halen, en tenminste een onafgerond eindcijfer van 5,5.
  Voor deelname aan het (her-) tentamen is een huiswerkgemiddelde van minstens een 5 niet vereist

Literatuurlijst

Collegedictaat. Dit is vanaf eind augustus 2023 beschikbaar om te downloaden van de webpagina van het vak. Ook zal het vanaf begin september 2023 in gedrukte vorm te koop zijn.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Floske Spieksma, kr. 228, spieksma@math.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De weekplanning is vanaf eind augustus 2023 te zien op de webpagina van het vak. Voor de cijferregistratie en het doen van belangrijke mededelingen wordt ook een Brightspacepagina gebruikt; ook hierover komt meer informatie beschikbaar op de webpagina.