Studiegids

nl en

Practicum Biofarmacie en -fysica

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Basiskennis fysica, adequate kennis van calculus, chemie, celbiologie, immunologie en fysiologie.

Beschrijving

De laatste module van BFW-2 wordt afgesloten met een onderzoekspracticum en geïntegreerde literatuuropdracht op het gebied van vaccintechnologie, waarbij de opgedane theoretische kennis uit het vak ‘Biofarmacie en –fysica’ wordt toegepast in een wetenschappelijk (literatuur) onderzoek. Studenten zullen met ondersteuning van LabBuddy zoveel mogelijk zelfstandig een onderzoek ontwerpen en in onderzoeksteams uitvoeren om vervolgens de eigen data te analyseren en interpreteren a.d.h.v. in BFW-2 de geleerde statistische methoden. Onder leerdoelen staat weergegeven waarop getoetst wordt:

Leerdoelen

 • De student is in staat om onder begeleiding zelfstandig wetenschappelijk onderzoek binnen het onderzoeksthema biofarmacie en -fysica voor te bereiden en op reproduceerbare wijze uit te voeren.

 • De student is in staat een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren binnen een onderzoeksteam door gezamenlijk een taakverdeling overeen te komen en de eigen experimentele data en die van teamgenoten kritisch te beoordelen.

 • De student is in staat wetenschappelijke resultaten te evalueren, te rapporteren en te bediscussiëren, zowel mondeling als in de vorm van een verslag.

 • De student is in staat theoretische kennis, opgedaan bij het vak Biofarmacie en -fysica, toe te passen bij het ontwerp van een wetenschappelijk onderzoek en bij de interpretatie van wetenschappelijke resultaten.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Practicum en literatuuropdracht (inclusief schriftelijke verslaglegging), argumentatieopdracht.

Toetsing en weging

Voor het Practicum Biofarmacie en –fysica dient tenminste een 6,0 behaald worden, in overeenstemming met de Regels & Richtlijnen m.b.t. BFW practica. Aanwezigheid bij het introductiecollege en de praktische opdracht is verplicht.
N.B. in het academisch jaar 2020-2021 zal het practicum B&B ook worden aangeboden aan studenten die in eerdere jaren het gehele practicum GTA nog niet hebben gehaald.

Specificatie van de beoordeling per onderdeel:

 • Praktische opdracht (65%), beoordeeld op basis van een onderzoeksverslag (individueel, 70% van deelcijfer) en actieve bijdrage en praktische vaardigheden (individueel, 30% van deelcijfer);

 • Literatuuropdracht (35%), beoordeeld op basis van literatuurverslag (groepsgewijs, 80% van deelcijfer) en actieve bijdrage (individueel, 20% van deelcijfer);

 • Argumentatieopdracht (pass/no pass)

Literatuurlijst

Wordt verstrekt via Brightspace (diverse wetenschappelijke publicaties)
Boek (verplicht):
Pharmaceutical Biotechnology; Daan J. A. Crommelin, Robert D. Sindelar and Bernd Meibohm
5e editie; Springer; ISBN: 978-3-030-00709-3 of 978-3-030-00710-2 (eBook)

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit practicum is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap.
LET OP:

 • De inschrijving voor dit practicum sluit 28 dagen vóór de eerste activiteit = het introductiecollege van het practicum.

 • NB ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Mw. T. Fariaby, MSc en Mw. Dr. L.Su

Opmerkingen

Aanwezigheid bij het introductiecollege en de praktische opdracht is verplicht.