Studiegids

nl en

Anatomie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het blok richt zich vooral op de bouw en functie van de belangrijke grote organen en orgaanstelsels bij de mens: longen (ademhaling), hart en grote vaten (circulatie), maag-darmkanaal (spijsvertering), en nieren en urinewegen (uitscheiding). In het deel embryologie wordt duidelijk gemaakt hoe een embryo zich ontwikkelt uit drie kiembladen (ectoderm, endoderm en mesoderm), die weer de basis vormen voor de genoemde orgaanstelsels. Tevens zal aandacht worden besteed aan de moeder-embryo relatie via de placenta. In het deel neuroanatomie wordt ten slotte ingegaan op de bouw van het zenuwstelsel en op een aantal elementaire functionele systemen van het centraal zenuwstelsel, zoals motoriek en sensibiliteit.
Aan de hand van geplastineerde preparaten, prosectie demonstraties, CT-scans en MRI-beelden wordt in werkcolleges en practica een ruimtelijk beeld verkregen van de bouw van de genoemde organen en hun ligging in het lichaam.

Leerdoelen

 • De student relateert de functie van organen aan de bouw van het menselijk lichaam en gebruikt anatomische indelingen van het menselijk lichaam bij het beschrijven van de lichaamsbouw.

 • De student verklaart de bouw en functie van een aantal weefsels en organen vanuit de embryonale ontwikkelingsprocessen.

 • De student herkent alle organen en orgaanstelsels en de meest belangrijke structuren van het menselijk brein; met behulp van de anatomische vaktaal benoemen, aanwijzen en begrenzen in afbeeldingen en medische beeldvorming (röntgenfoto, CT, MRI), en aangeven in welke richting anatomische doorsneden zijn gemaakt.

 • De student weet hoe de ligging van de borst- en buikorganen projecteert op de lichaamswand.

 • De student kent de onderverdeling en de omringende structuren (vaten, vliezen) van het centraal zenuwstelsel, en beschrijft de liquorcirculatie en de perfusie arealen van de drie grote cerebrale arteriën.

 • De student benoemt de meest belangrijke functionele arealen van de cerebrale cortex en legt de functionele consequentie(s) van beschadiging van deze gebieden uit.

 • De student beschrijft anatomische observaties in een practicumverslag.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecolleges, werkcolleges en practica, computerondersteund onderwijs en studieopdrachten.

Toetsing en weging

Toetsing (Summatief)

 • Tentamen met 55 meerkeuze vragen (10 embryologie, 15 thorax, 15 abdomen, 15 neuroanatomie); gesloten boek.

 • Hertentamen: gelijkwaardige toets met 55 meerkeuze vragen over dezelfde onderwerpen.
  NB Studenten die reeds een voldoende hebben behaald bij een eerdere tentamengelegenheid mogen het (her)tentamen niet opnieuw maken.

Toetsing (Formatief)

 • E-learning met gesloten vragen; geen cijfer (inspanningsverplichting).

 • Actieve deelname werkcolleges en practica.

Literatuurlijst

 • Agur, Dalley: Moore's Essential Clinical Anatomy, 7th ed, 2023. Uitgever: Wolters Kluwer. ISBN 9781975174309 (6e editie is nog te gebruiken) < verplicht >

 • Moore, Persaud, Torchia: The Developing Human. Clinically Oriented Embryology, 11th ed, 2020. Uitgever: Elsevier. ISBN 9780323611541 < aanbevolen >

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit vak, practicum en/of tentamen is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap.

 • Inschrijven voor het (her)tentamen kan tot 10 kalenderdagen vóór het (her)tentamen; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden

 • Omdat het vak ook een practicumdeel bevat, sluit de inschrijving voor álle onderdelen van het vak 28 dagen vóór het eerste college

 • Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht

Contact

Dr. R.G.E. Notenboom Afdeling Anatomie & Embryologie Sectie Klinische Anatomie LUMC Kamer: T-01-034 (Ozk) Tel: 071 526 9352

Opmerkingen

Niet van toepassing.