Studiegids

nl en

Organische Chemie 2

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Basiskennis organische chemie.

Beschrijving

Tijdens de (werk)colleges worden de basisbeginselen van de organische chemie herhaald en getoetst aan de hand van opgaven uit het boek. De werkcollege opgaven dienen tevens voor het toepassen van de belangrijkste theoretische principes en de verdieping van de reacties/mechanismen uit de behandelde hoofdstukken, om het probleem oplossend vermogen van de student te prikkelen. Aan bod komen o.a. de stof uit OC1 en orbitaal interacties, enolaat chemie, aromatische substituties, Michael additie en cyclo-addities (retro synthetische analyse).

Leerdoelen

Logisch leren nadenken, d.w.z. het toepassen van de organisch-chemische regels om reacties te herkennen en een mechanisme te kunnen opstellen. Het eigen maken van de aantekeningen. Voldoende organisch-chemische inhoud krijgen om met goed gevolg de minor Modern Drug Discovery te kunnen doen.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

  • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

  • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

  • Thuis opdrachten

  • Combinatie van hoor- en werkcollege

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen.

Literatuurlijst

  • Organic Chemistry, Clayden, Greeves and Warren; OUP Oxford, 2nd edition, ISBN 9780199270293

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.

Inschrijven voor het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Dhr. Dr. ing. M. Overhand

Opmerkingen

Niet van toepassing.