Studiegids

nl en

Milieubiologie 2

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In deze cursus maken de cursisten kennis met de effecten van de mens op de natuur en het milieu en de daaruit voortvloeiende milieuproblemen. Vanuit deze problemen wordt toepassing gericht milieubiologisch onderzoek geformuleerd.

De eerste week staat in het teken van de invloed van de mens op het milieu en de daarbij horende milieuproblemen. Hierbij worden verschillende natuur- en milieuproblemen geanalyseerd, en wordt er gekeken naar het beleid dat erop gericht is deze op te lossen. We behandelen problemen in agrarische gebieden, natuurgebieden, en stedelijke gebieden.

De tweede week van de cursus staat in het teken van het formuleren van toepassings gericht milieubiologisch onderzoek dat bijdraagt aan het oplossen van de eerder behandelde milieuproblemen. Hierbij wordt aandacht besteedt aan alle aspecten die komen kijken bij het ontwerpen van milieubiologisch onderzoek, en wordt er middels een groepsopdracht zelf een milieubiologisch onderzoek geformuleerd.

In de aansluitende cursus Veldonderzoek Milieubiologie wordt de kennis die in deze cursus is opgedaan, in praktijk gebracht.

Leerdoelen

De leerdoelen voor de cursisten zijn:

  1. Het herkennen van milieuproblemen in het dagelijkse leven.
  2. Het beschrijven van belangrijke concepten en mechanismen die ten grondslag liggen aan de huidige milieuproblemen.
  3. Het analyseren van deze milieuproblemen in hun maatschappelijke en wetenschappelijke context.
  4. Het beschrijven van de kenmerken van milieubiologisch onderzoek.
  5. Het formuleren en ontwerpen van toepassing gericht milieubiologisch onderzoek.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, debat en werkgroepen.

Toetsing en weging

  • Tentamen: weging 50%, bodemcijfer 5,6

  • Analyse milieuprobleem: weging 10%

  • Debat: weging 10%

  • Onderzoeksvoorstel: weging 30%

Literatuurlijst

Handleiding, (gast)colleges, literatuur op Brightspace.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: S. Marselis
E-mail: s.m.marselis@cml.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: studenten kunnen individueel verzoeken (per e-mail) om inzage in hun tentamen, bijv. ter voorbereiding van het hertentamen.

Maximaal aantal deelnemers: 85