Studiegids

nl en

Moleculaire genetica van planten en microben

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Actieve kennis van Moleculaire Genetica 1 is vereist om aan te kunnen sluiten bij Moleculaire genetica van planten en microben.

Beschrijving

Belangrijke doorbraken in de medische wetenschap, gewasverbetering en biotechnologie zijn vaak tot stand gekomen door begrip van moleculaire genetica en daarop gebaseerde praktische toepassingen. In een korte cursus kunnen natuurlijk niet alle onderwerpen aan bod komen; voortbouwend op Moleculaire Genetica 1 wordt bij Moleculaire genetica van planten en microben vooral nader kennis gemaakt met de mogelijkheden die moleculaire genetica biedt voor het onderzoek aan planten en daarmee ook voor de groene biotechnologie.
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het gebruik van mutanten, complementatie, genetische koppeling, meiotische recombinatie, moleculaire markers, transformatie, DNA overdracht via Agrobacterium, genregulatie, epigenetica, plaatsgerichte mutagenese (o.a. via CRISPR/Cas technologie) en gene targeting. Tijdens colleges zullen ook originele onderzoeksartikelen worden geïntroduceerd die door studenten nader worden bestudeerd. Bij de cursus is zelfstudie een zeer belangrijk onderdeel.

Leerdoelen

At the end of the course students are able to:

 • explain new -omics technologies, and illustrate their uses and applications in plant and microbial research

 • explain genome assembly and alignment methods.

 • explain the basis of comparative genomics.

 • explain the molecular and genetic basis of plant tolerance to biotic and abiotic stresses.

 • explain and illustrate the importance of the microbiome for plant tolerance to biotic and abiotic stresses.

 • summarize and present academic studies (research articles) on molecular genetics.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Lectures, literature study, presentations.

Toetsing en weging

The final mark consists of the following partial marks:

 • Final exam 70%

 • Assignments/ practicals 30%
  Both parts need to be graded with 6.0 or higher

Literatuurlijst

 • Scientific articles (via Brightspace)

 • Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY, 6e ed.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. S. Balazadeh and Dr. V.J. Carrion Bravo
E-mail: s.balazadeh@biology.leidenuniv.nl and v.j.carrion.bravo@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Attendance is mandatory.
Slides of the presentations, literature, instructions will be available via Brightspace
Maximum number of students: 100, if applied on time