Studiegids

nl en

BA Stage Kunstgeschiedenis

Vak
2023-2024

Toegangseisen

De student moet de propedeuse Kunstgeschiedenis met succes hebben afgerond.

Beschrijving

Een stage tijdens je studie is erg goed om je te oriënteren op de beroepspraktijk en het mogelijke werkveld van een kunsthistoricus. Het vult je studie aan met praktijkervaring en kan je op het spoor zetten van een toekomstige baan. Je kunt de stage in je BA doen in het derde jaar, bijvoorbeeld in je vrije keuzeruimte, voor 10, 15 of 20 ects (de maximale 20 ects komt overeen met 14 weken full time).

De website van de Studenten Loopbaan Service heeft een pagina die een aardige indruk geeft van de rijkdom aan stagemogelijkheden. Ook de opleiding Kunstgeschiedenis krijgt door het hele jaar heen aanbiedingen van stageplaatsen buiten de grote musea. Deze komen in het stageoverzicht te staan. Als je een interessante stage op deze website ziet, kun je zelf contact opnemen met de instelling om een afspraak te maken.

Leerdoelen

  • Studenten leren in een voor het vakgebied relevant werkveld – musea, kunsthandel, veilinghuizen, beleidsorganen, uitgeverswereld – zelfstandig inhoudelijke, aan de kunstgeschiedenis gerelateerde taken te volbrengen op een derdejaars niveau, zoals het uitvoeren van ondersteunend kunsthistorisch onderzoek bij tentoonstellingen; tekstueel onderzoek en redactiewerk bij uitgeverijen; publieksgericht werk bij educatieve diensten; of beleidsmatig werk bij een overheidsorgaan in de cultuursector.

  • Studenten vergroten hun inzicht in de beroepspraktijk van de kunsthistoricus en leren te reflecteren op het eigen functioneren daarin.

  • Studenten leren onderzoeksresultaten en/of werkervaringen helder en beargumenteerd uiteen te zetten.

  • Studenten leren sociaal-communicatief vaardig op te treden in samenwerkingssituaties.

  • Studenten leren een realistische planning te maken en leren zich te houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen.

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

  • Werken in de praktijk op basis van een stageplan.

Toetsing en weging

Toetsing

De stagedocent wordt door de examencommissie aangesteld als examinator van de stage en beoordeelt je stage achteraf. De begeleider bij de stage-instelling vult na afloop van de stage een beoordelingsformulier in dat naar de stagedocent wordt gestuurd. Een stage wordt beoordeeld op basis van de communicatie over de stage, de voorbereiding, je prestaties bij de stage-instelling, het stageverslag en het eindproduct van je stageopdracht. De stage wordt beoordeeld met een cijfer.
Voor meer informatie zie loopbaanservice/stagehandleiding

Weging

Herkansing

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

N.v.t.

Inschrijven

Als je besluit een stage te doen, regel je met de Career Service je officiële stageformulieren. Je kan een stagedocent van de opleiding Kunstgeschiedenis vinden door te mailen naar de opleidingsstage-coördinator (Wouter Wagemakers).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de studiecoördinator of de Stagecoördinator Geesteswetenschappen.

Opmerkingen

N.v.t.