Studiegids

nl en

Het Beeld van de Ander

Vak
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit vak wordt kritisch gekeken naar Latijns Amerikaanse beelden en opvattingen die ontstaan zijn in de zoektocht naar de eigen identiteit. We beginnen met het analyseren van Europese reisverslagen om te kijken hoe daarin een beeld van Amerika wordt gecreëerd, ook zullen we zien hoe die beelden terugkomen in de hedendaagse berichtgeving over het continent. Vervolgens bestuderen wij Latijns–Amerikaanse literatuur die door beelden een dialoog aangaat met die eeuwenoude stereotypen. Identificatie, verwerping, parodie zijn enkele van de strategieën die Latijns-Amerikaanse kunst gebruikt om vragen te stellen over de Ander en het Zelf.

Leerdoelen

Oefeningen in schrijven van (letterkundige) analyses in de vorm van korte opdrachten.
-Kritisch leren lezen en denken.
-Elementaire leesstrategieën en basisbegrippen uit de literatuurwetenschap toepassen op Latijns-Amerikaanse teksten.
-Basisbegrippen toepassen op Latijns-Amerikaanse literatuur en orale tradities rond het thema interculturaliteit
Vaardigheden
-Analytisch denken
-Schriftelijke communicatie
-Kritisch lezen en denken
-Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)
-Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgericht)
-Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

*Hoorcollege
*Werkcollege
*Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

 • Schriftelijk deeltentamen met enkele essayvragen (over blok 1): 40%

 • Schriftelijk eindtentamen met enkele essayvragen (over blok 2): 40%

 • Schriftelijke opdracht (max. 600 woorden): 20%
  Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van bovenstaande onderdelen

Herkansing

Herkansing gaat over de gehele stof: blok 1 en blok 2.
Het cijfer van de herkansing vervangt alle vorige cijfers en wordt beschouwd als het eindcijfer voor het vak.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Brightspace geeft informatie over het vak en de literatuur.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent:
  Dr Adriana I. Churampi Ramírez: a.i.churampi@hum.leidenuniv.nl
  https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/adriana-churampi-ramirez#tab-1

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: studenten mogen 4 werkcolleges missen.
Studenten die meer dan 4 werkcolleges missen krijgen een onvoldoende als eindcijfer voor de schriftelijke opdracht (20%).