Studiegids

nl en

Biodiversiteit

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Doel van de cursus is om studenten handvatten te geven om biodiversiteit op soortsniveau te bestuderen. Het begrijpen van processen die diversiteit en verspreiding van dieren en planten aandrijven. De studenten krijgen door colleges, oefeningen en opdrachten inzicht in de grondslagen en methodologie van systematiek. Door de resultaten te verwerken krijgen de studenten kijk op de grondslagen van de taxonomie, met name de principes van classificatie en nomenclatuur, en het maken van identificatiemiddelen. Tevens wordt een overzicht gepresenteerd van onderzoek in Naturalis Biodiversity Center, van systematische disciplines en van toepassingen van systematische informatie.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kan de student:
1. de theorie en praktijk van vergelijkend biologisch onderzoek en de systematische aanpak van biodiversiteitstudies toelichten.
2. een aantal basale biologische concepten (soort, homologie, ruimtelijke schaalgroottes, tijdschalen) en methoden (grondslagen systematiek & vergelijkende biologie, macro-evolutie, biogeografie) beschrijven.
3. morfologische waarnemingen bij planten, terrestrische en mariene invertebraten uitvoeren.
4. morfologische, en biogeografische concepten omschrijven.
5. soorten en kenmerken van planten, terrestrische en mariene invertebreaten van elkaar onderscheiden en beschrijven.
6. palaeontologische data interpreteren.
7. de rol van biodiversiteit op een globaal perspectief interpreteren.

Rooster

Van 16 mei 2022 tot en met 10 juni 2022, voor detailrooster zie Brightspace.

Globaal: Week 1: Botanie en paleobotanie Week 2: Terrestrische zoölogie Week 3: Mariene biodiversiteit Week 4: Zelfstudie en excursie

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Practicum, hoorcolleges, demonstraties, oefeningen/opdrachten.

Toetsing en weging

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Schriftelijk tentamen (weging 75%)

  • Practica (weging 25%)

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Prof. dr. N.J. de Voogd
E-mail: nicole.devoogd@naturalis.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
Aanvullende informatie en cursus documenten staan op Brightspace.
Maximaal aantal deelnemers: 85