Studiegids

nl en

Milieubiologie 1

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Milieubiologie is biologie ten dienste van het voorkomen, verminderen of oplossen van milieu- en natuurproblemen. Ze is daarmee een op toepassing gerichte wetenschap die haar vraagstelling ontleent aan maatschappelijke problemen. De invloed van menselijke activiteiten op stoffencycli en energiestromen, en op het voorkomen van planten, dieren en gemeenschappen staat centraal. Maar ook het bestuderen van de betekenis die planten, dieren en gemeenschappen hebben voor mensen hoort tot het vakgebied.

Leerdoelen

Na afloop van het vak kunnen studenten:

  • Mechanismen identificeren waardoor de mens een natuurlijk ecosysteem beïnvloedt.

  • De biologische principes herkennen die leidend zijn bij Nederlands en internationaal natuurbeleid.

  • Milieubiologische principes die tijdens de cursus behandeld zijn matchen met een maatschappelijk vraagstuk.

  • Milieubiologische principes die tijdens de cursus behandeld zijn in een maatschappelijk relevante context toepassen.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Colleges, zelfstudie, werkgroepen. De werkgroepen en practica zijn verplicht.

Toetsing en weging

Tentamen: multiple-choice. (Geen andere toetsonderdelen)

Literatuurlijst

Hoofdstukken 55 en 56 uit het boek 'Biology' Campbell and Reece, 12e editie.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Prof.dr.ir. P.M. van Bodegom en Dr. K.A. Stewart
E-mail: p.m.van.bodegom@cml.leidenuniv.nl en k.a.stewart@cml.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Na het tentamen zijn op Brightspace de vragen en antwoorden in te zien gedurende een week. Indien bij meerdere studenten voor een hertentamen behoefte is (stuur een e-mail) aan een feedbacksessie dan zal deze door de cursus coördinator worden georganiseerd.
Brightspace zal gebruikt worden voor cursusinformatie en collegesamenvattingen.