Studiegids

nl en

Biodiversiteit Dier

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In deze cursus maak je kennis met de enorme diversiteit van het dierenrijk. Tijdens de hoorcolleges worden de belangrijkste diergroepen behandeld en komen de verbanden tussen verschillende diergroepen en de verbanden tussen lichaamsbouw, levenswijze en plek in de evolutionaire stamboom aan bod. Het practicum gaat dieper in op de behandelde diergroepen en biedt meer achtergrondinformatie. Daarnaast word je getraind om morfologische en anatomische kenmerken gericht waar te nemen en vast te leggen op papier.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus kunnen studenten:

 • Het dierenrijk karakteriseren door typisch dierlijke eigenschappen te benoemen.

 • De belangrijkste diergroepen met hun bijbehorende kenmerken in lichaamsbouw en levenswijze herkennen en beschrijven.

 • Voorbeelden geven van dieren of diergroepen uit de belangrijkste fyla, klassen, ordes, of families van dieren, of van dieren of diergroepen met een bepaald type levenswijze, leefmilieu, of lichaamsbouw.

 • Definitie en uitleg geven van belangrijke vaktermen met betrekking tot dierlijke lichaamsbouw en levenswijze.

 • De belangrijkste diergroepen met elkaar vergelijken op grond van lichaamsbouw en levenswijze.

 • Van de belangrijkste diergroepen de lichaamsbouw relateren aan hun levenswijze.

 • Belangrijke mijlpalen in de evolutie van het dierenrijk benoemen.

 • De stamboom van het dierenrijk interpreteren en belangrijke diergroepen en mijlpalen in de evolutie van het dierenrijk aanwijzen in de stamboom.

 • De lichaamsbouw en levenswijze van een diersoort beschrijven in een essay.

 • Lichaamskenmerken van dieren herkennen en labelen (bijv. tijdens dissectie aan de hand van instructies) en vastleggen in geannoteerde tekeningen.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges vormen een belangrijke vorm waarin kennis wordt overgedragen. De practica, uitgevoerd aan de hand van opdrachten en vragen, vormen eveneens een centraal onderdeel van dit blok. In de practica worden zowel microscopische preparaten als gehele organismen bestudeerd om vertrouwd te raken met de verscheidenheid aan levende organismen. Voorts bevatten de practica ook theoretische opdrachten over de diverse groepen organismen en hun plaats in de “Tree of Life”. Deze opdrachten zijn vooral bedoeld om te oefenen met de opgedane kennis en theorie. Je wordt tussentijds zelf geacht de opgedane kennis te toetsen met behulp van oefenvragen van colleges en Campbell en het maken van verschillende opdrachten. De (verplichte) excursies zijn ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Ze geven bijvoorbeeld verder inzicht in de houding van de mens tegenover biodiversiteit.

Toetsing en weging

Het eindcijfer van Biodiversiteit Dier bestaat uit de volgende deelcijfers:
Deelcijfer Tentamen: 65% (minimaal 5.0)
Deelcijfer Practicum: 35% (minimaal 5.5)

Bijkomende voorwaarden om een eindcijfer te ontvangen:

 • er is voldaan aan de schrijfopdracht (deze individuele opdracht staat los van practicum en tentamen en wordt beoordeeld met voldaan/niet voldaan)

 • aanwezigheid bij de verplichte onderdelen

Literatuurlijst

De relevante hoofdstukken in 'Biology' Campbell & Reece 12e editie, syllabi, en uitgedeeld materiaal tijdens de practica.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Contact: Dr. M.J.D. Hooykaas m.j.d.hooykaas@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: de docent zal bij het bekend maken van de resultaten communiceren wanneer en hoe het tentamen kan worden ingezien.
Instructies en cursusmateriaal is te vinden in de Brightspace-module.