Studiegids

nl en

Evolutiebiologie 1

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Bij de colleges van evolutiebiologie komt aan bod welke processen biologische variatie genereren, wat de (eventuele) functie van de variatie is en hoe de vergelijking van de huidige diversiteit inzicht geeft in de evolutionaire geschiedenis. Het blok begint met de processen die belangrijk zijn bij soortsvorming en hoe de grotere patronen van biodiversiteit worden beïnvloed door evolutie. Daarbij is van belang om kennis te hebben van de processen van populatie genetica en kwantitatieve genetica die in het middenstuk van het blok worden behandeld. Met behulp van deze disciplines wordt het mogelijk om de werking van adaptieve evolutie door natuurlijke selectie en de werking van genetische drift te begrijpen.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan de student:  
1. principes van de evolutietheorie beschrijven.
2. populatie genetica en kwantitatieve genetica uitleggen.
3. de basale evolutionaire processen identificeren en beschrijven.
4. de werking van adaptieve evolutie door natuurlijke selectie beschrijven.
5. de werking van genetische drift verklaren.
6. verbanden leggen tussen de patronen van biodiversiteit en variatie en de evolutionaire processen die deze variatie genereren.

Eindtermen:
1. Begrip van de basale evolutionaire processen en principes van de evolutietheorie, zowel op kleine als op grote schaal
2. Inzicht in verbanden tussen de patronen van biodiversiteit en variatie en de evolutionaire processen die deze variatie genereren

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkdag evolutiebiologie.

Toetsing en weging

Tentamen.

Literatuurlijst

De relevante hoofdstukken in 'Biology' van Campbell & Reece, 12e editie.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. D.E. Rozen
E-mail: d.e.rozen@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
Instructies en cursusmateriaal is te vinden in de Brightspace-module.